ԲԻՒԶԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ

32215202_901936379988362_5724370362439827456_n.jpg
Բիւզանդ Կռանեան (1912-2004)

Բիւզանդ (Չէքիճեան) Կռանեան (1912-2004) ծնած է Այնթապ։ Որոշ թափառումներէ ետք, 1924ին, ընտանիքը հաստատուած է Աղեքսանդրիա (Եգիպտոս), ուր ան յաճախած է Պօղոսեան Ազգային Վարժարանը, Նիկոլ Աղբալեանը ունենալով իբր տնօրէն, Լեւոն Շանթը՝ իբր ուսուցիչ։ Գիւղատնտեսութիւն ուսանած է Նիւ Եորքի Նահանգային Համալսարանին մէջ, բայց չէ կրցած իրականացնել ճարտարապետ դառնալու իր իղձը, նիւթական պատճառներով, վերադարձած է Եգիպտոս ու Գահիրէի մէջ հաստատած է իր գծագրային գրասենեակը։ Հանրային գործով պաշտօնավարած է Կիպրոս եւ Յունաստան։ 1952-1955 վարած է Աղեքսանդրիոյ նոյն վարժարանի տնօրէնութիւնը։ 1956ին, իբր դաշնակցական գործիչ հրաւիրուած է Հիւսիսային Ամերիկա, ապա՝ երկու տարի ետք, ստանձնած է Հայ Կրթական Հիմնարկութեան վարիչ-քարտուղարի պաշտօնը, զոր վարած է մինչեւ 1981։ Իբր գրող, հրապարակագիր, կրթական մշակ, մշակութային գործիչ ու մանաւանդ իբր փնտռուած բեմբասաց ներկայութիւն եղած է Հիւսիսային Ամերիկայի թէ ընդհանրապէս Սփիւռքի մեր գաղութներու կեանքին մէջ։ Մահացած է Լոս Անճելոսի մէջ։ Իր գրական թէ հրապարակագրական գործերը ամփոփուած են առանձին հատորներու մէջ 1948էն սկսեալ, ապա լոյս տեսած են իր ամբողջական գործերը մի քանի հատորներով։ Մինաս Թէօլէօլեան իր «Դար մը Գրականութիւն» գործի Բ. հատորի Բ. հրատարակութեան մէջ (1977, ԱՄՆ, էջ 319-320) հետեւեալ ձեւով կը բնութագրէ զայն. «Կռանեան իր քերթողական թէ արձակ գործերուն մէջ՝ նուրբ զգայնութեան կը միացնէ մտածական տարրերը եւ հաւասար տաղանդով կ’արժեւորէ մարդուն ու կեանքին սեւեռող իր բազմակողմանի ստեղծագործութիւնները։ Որքան դասականին՝ նո՛յնքան եւ արդի գրական հոսանքներուն հետ իր հաղորդութեամբ, ըստ խորքի թէ ձեւի գիտցած է թարմանալ, քալել ժամանակին հետ եւ գրական իր սեւեռումները վերածել ապրումով, թելադրական ներուժութեամբ ու կառուցային ամրութեամբ յատկանշուող որակաւոր իրագործումներու»։

 

32153194_901936416655025_544639571535593472_n.jpg
Բ․ Կռանեան եւ Վրէժ-Արմէն, Հոկտեմբեր, 2003, Կռանեանի բնակարանը, Լոս Անճելոս

 

ԸՆԿ. ԲԻՒԶԱՆԴԸ Ի՛Մ ԿԵԱՆՔԻՍ ՄԷՋ

Ծնողքիս ընկերներէն՝ ընկ. Բիւզանդ, խոր տպաւորութիւն ձգած է վրաս։ Իր ներկայութեան գտնուիլը հաճոյք մըն էր։ Պատանի էի, երբ մեկնեցաւ Եգիպտոսէն, սակայն բախտաւոր եղայ յետոյ այստեղ՝ Գանատա, կամ այնտեղ՝ Գալիֆորնիա, պարբերաբար հանդիպելու իրեն, զինք ունկնդրելու բազմաթիւ առիթներ ունենալու։ Երբ Լոս Անճելոս այցելէի, պարտականութիւնս ու վայելքս էր զինք տեսնելը։

Երբ հիմնուեցաւ «Հորիզոն» շաբաթաթերթը, ինք դարձաւ անոր հաւատարիմ աշխատակիցներէն մէկը, ու իբր խմբագիր տեւական կապի մէջ եղայ իրեն հետ։ Հակառակ իր լեզուական հմտութեան ու մեր տարիքային տարբերութեան, երբեք չգանգատեցաւ իր գրածները խմբագրելուս համար։

Հոգիո՛վ արուսետագէտ, իր կեանքի վերջին տասնամեակներուն, երբ արկածի մը հետեւանքով կը դժուարանար գրելու, գրիչի փոխարէն վրձինը դարձուց իր արտայայտուելու գործիքը ու նուիրուեցաւ նկարչութեան։ Երբ այցելէի իրեն, հպարտութեամբ ցոյց կու տար իր տան պատերը զարդարող կտաւները։

Մինչեւ իր մահը մնացինք գաղափարական սրտակից ընկերներ։

Իր պարթեւ հասակով ու տպաւորիչ ձայնով՝ յիշողութեանս մէջ պիտի ապրի որպէս վեհ անձնաւորութիւն մը։

ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ

Նամակները բոլորը ձեռագիր են։ Ծանօթագրութիւնները պատրաստուած են Վրէժ-Արմէնի ու ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿի կողմէ։

ՀՊ

32191026_901936483321685_7276601934402813952_n.jpg
Պօղոս Գուբելեան, Բ․ Կ․ եւ Վ․ Արմէն, Հոկտեմբեր, 2003, Կռանեանի բնակարանը, Լոս Անճելոս

 

1

puzant 1

Սիրելի ընկ. Վրէժ Արմէն.

Մեծ հաճոյքով ստացայ 15 Մարտ թուակիրդ, ինչպէս նաեւ «Գրական բացառիկ»ն[1] ու «Հորիզոն»ները, որոնց համար խորապէս շնորհակալ եմ: Մեծ հետաքրքրութեամբ կը հետեւիմ «Ղեկավարութեան տագնապ»ի շուրջ զրոյցներուն։ Կը ցաւիմ որ չեմ կրնար մասնակցիլ։ «Հորիզոն»ը հասցուցած ես բարձր մակարդակի մը ըստ ձևի և բովանդակութեան։ Հաճոյք է կարդալը: Կը շնորհաւորեմ քեզ:

Ձեր «Համազգային»ի գրադարանը ունի 15ական հատոր ամբողջական երկերուս Ա,[2] Բ,[3] և Գ[4] հատորէն: Առ ինչի որ պէտք ունիս: Դ. Հատորը[5] նոր հասաւ, կը ներփակեմ: Եթէ կարենաս նիւթականը հոգալ, դեռ Ե․ հատորին նիւթերն ալ պատրաստ են․ երեք թատրերգութիւններ։ –

[Նամակին շարունակութիւնը դժբախտաբար վնասուած եւ անընթեռնելի է]

 

2

puzant 2.png

Սիրելի Վրէժ Արմէն.

«Լոյսեր եւ Ստուերներ»ու[6] ձեռագիրը ուղարկելէս ետք, կը սպասէի տպաւորութիւններդ իմանալու: Մինչ այդ, ամիսով մը աղջկանս գացինք և դարձիս արդէն սկսած էր լոյս տեսնել: Շնորհակալութիւն:

Ինչպէս նկատեցիր [գրուած եւ ջնջուած բառեր] կարգ մը փոքր վրիպումներ փախած են: Գիտես, գլխացաւերուս և ջղային վիճակիս մասին, համբերութիւն չունիմ մանրամասն սրբագրութիւններ կատարելու: Գրողները միշտ ապաւինած են խմբագիրներուն: Շնորհակալ եմ գործակցութեանդ համար: Ի միջի այլոց, ես «թագուն»ը գ-ով կը գրեմ, ինչպէս ոմանք: Քանի որ ք-ի փոխեցիր, թող շարունակուի: Քանի մը վրիպումներ ալ, գրաշարը ունեցած է: Տեղ մը «դատածեմ[»]

-ը, եղած է «տարած»: Խնդրեմ, դուն ուշադրութիւն ըրէ: Իմաստի սխալը, աւելի ծանրակշիռ է:

Հիմա.- ահա քանի մը վրիպանք:

Էջ 73, երկրորդ պարբերութիւն, 6րդ տող, գրե՛լ «ջնջմա՛ն», փոխ. չնչման.

»     երրորդ պարբերութիւն, 4րդ տող, գրուած է նուիրուած, գրել՝ նուիրեալ.

Էջ 77  5րդ տող, մնացած է աւելցնել.

Էջ 78  երկրորդ պարբերութիւն, 7րդ տող, գրուած է չէինք տօներս, ջնջել ս-ն.

»            »                 »                     3րդ տող, գրուած է շատ բաներ, գրել՝ շատ բաներ որ.

»            »                 »                     3րդ տող, ջնջել և-ը (և արդէն…).

Էջ 79   5րդ տող, գրուած է կրկէսներու, գրել՝ կրկէսները.

Էջ 81   վարէն 3րդ տող, Թուրքիոյ հետ-էն ետք վերջակէտ դնել, փոխանակ ստորակէտի.

Էջ 83 վարէն 2րդ տող, գրուած է՝ մարգար, գրել՝ մարգարէ.

Յաւելում մը. էջ 32, 2րդ հատուածէն անմիջապէս ետք (կրնայ մեծ հատորներ լեցնել:) նոր տող: Կ’եզրակացնեմ Ուիլ Տիւրանդի[7] /էջ 2/ յատկանշական խօսքերով. «Արտաքին ճնշումներու և տիրապետութեան բոլոր վերիվայրումներու ընդմէջէն, Հայաստան պահեց գործնական անկախութիւն մը, կորովի առեւտրական և երկրագործական տնտեսութիւն և մշակութային ինքնավարութիւն մը, ստեղծեց իր սեփական հաւատամքը, գրականութիւնը և արուեստը». (ընդգծումը մեզմէ: The Story of Civilization. Volume IV):

Արդէն յոգնեցայ:

Ջերմագին բարևներ ընտանիքիդ եւ ընկերներուն:

Անկեղծօրէն՝

ԲԿռանեան

Յ․Գ․ Պէտք չունիս հաւանութիւնս ստանալու, լոյս ընծայէ քերթուածը («Համազգային»ի տարեգիրքի համար գրուած)։ Կարծեմ, ուրիշ երկու քերթուած ալ ունիս դեռ չհրատարակուած։

 

3

puzant 3.png

Սիրելի Վրէժ Արմէն.

Շատ պիտի խնդրէի, որ «Բագին»ի Աթէնքի P.O.BOX-ի թիւը ուղարկես ինծի, Յ. Պէրպէրեանը[9] տուած էր, չկրցայ գտնել՝ տունի փոխադրութեան պատճառով: Ինք թերևս դեռ ձեր կողմերն է:

Ջերմ բարևներ ընտանիքիդ և հարցնողաց:

Ընկ. ջերմ սիրով՝

ԲԿռանեան

 

19226

117 10 Athens[10]

 

4

32130526_901937426654924_3087350009943818240_npuzant 4.png

 

Սիրելի Վրէժ Արմէն.

Շնորհակալութեամբ ստացայ «Բագին»ի փոստարկղը: Ուրախացայ, որ Յարութը[11] պաշտօնի կոչած էք: Մտաւորական ուժ մը ևս կ’ունենայ ձեր գաղութը:

Ներփակ հատուածներ բանաստեղծական քիչ մը երկարաշունչ գործէ մը,[12] որուն վրայ կ’աշխատիմ: Խրթին և խոր թեմաներ կը հետապնդեմ (ինչպէս մարդուն աշխարհակալական արշաւը տիեզերքին դէմ, որու ընթացքին, հակառակ որ մարդ էակը տիեզերքին մասն է և ընդհանուր սիստեմին ատոմը, անզգալաբար մտած է հակամարտութեան մէջ…): Եթէ հետաքրքրուիս, ապագային կ’ուղարկեմ քեզի այլ հատուածներ այդ մասերէն:

Յաջողութիւն «Ոստայն II»ին.[13] վստահ եմ յաջողած ես և անհատականութեանդ ու խառնուածքիդ այլ երեսները պիտի յայտնաբերէ:

Ջերմ բարևներ Զապէլին և իմ կողմէ տիկնոջդ եւ ձագուկներուդ:

Եղբայրօրէն՝

ԲԿռանեան

Յ. Գ. Ներփակ համեստ չէքը – stamp money[14]

 

5puzant 5.png

Սիրելի ընկ. Վրէժ Արմէն.

Ներէ, որ չկրցայ գրել «Հորիզոն»ի տասնամեակի առթիւ:[15] Նման առիթներով, մարդ կը զգայ, որ պէտք է իմաստալից և զգացուած տողեր գրէ և ոչ յաւուր պատշաճի կրկնուած խօսքեր: Դժբախտաբար, առողջական վիճակս թոյլ չտար, որ կարենամ կեդրոնանալ (ցաւերս հետզհետէ կը սաստկանան և իրենց քրոնիք հանգամանքով կ’անդամալուծեն ամէն ստեղծագործական ճիգ: Ճակատագիրս):

Կարճ.- կը շնորհաւորեմ քեզ և անձնակազմդ, որ տաղանդով և նուիրումով, մեր ժամանակներու ամենէն երիտասարդ շաբաթաթերթը վերածեցիք առաջին կարգի հրատարակութեան մը, ընթերցողներուն միաժամանակ վայելքը տալով՝ ծաւալով փոքրիկ, բայց բովանդակութեամբ՝ արժէքաւոր գրական ամսագրի մը:

Առ ի խնդակցութիւն, 25 տոլարի համեստ նուիրատուութիւն մը: (շար․)[16]

/Էջ 2/ «Հորիզոն»ի ընտանիքին և քու ընտանիքիդ կարօտի համբոյրներ:

Անկեղծօրէն՝

ԲԿռանեան

 

6puzant 6.png

Սիրելի Վրէժ Արմէն.

Վաղուց է կ’ուզեմ գրել քեզի, բայց գրելը զլացուած է ինծի 15 տարիէ ի վեր:[17] Վրձինը կը բաւարարէ հոգեկան աշխարհս: Ի վերջոյ աւելի կը մօտենամ բնութեան և տիեզերքին, ուրկէ եկայ և վերադարձի մէջ եմ:

Որքան կրնամ, «Հորիզոն»ի միջոցով կը հետևիմ հայ կեանքին, ի մասնաւորի հայրենիքի կեանքին և պատմական պատահարներուն: Երանի կարենայի մտածումներս և ապրումներս արտայայտել: Ո՛չ թէ աշխարհ զարմացնելու, այլ ներքին խռովքները դրսեւորելու համար:

Քիչ առաջ աչք մը նետեցի «Այս երկիրը երկիր չէ»[18] գրութեանդ վրայ: Երբ 1974ին Հայաստան այցելեցի և գրեցի գիրքս,[19] պայմանները հիմնովին տարբեր էին, «գարշահոտութիւն» չտեսայ։ – Սիրեցի եզրակացութիւն-վերջաբանդ: Յիշեցի այս, պարզապէս ըսելու, որ ճիշդ է՝ պայմանները և դերակատարները կը փոխուին: Անհամեմատութիւն մը կայ պատմական հսկայական դէպքերուն և մեր ազգի ղեկավարութեան կարելիութիւններուն միջև: Աւելորդ պիտի ըլլար ինծի քարոզել, որ այս ժողովուրդը միշտ գոյատևած է, միշտ… ատիկա ես ալ գիտեմ և ամբողջ կեանքս ու գրականութիւնս վկայ են: Նուիրեալներ կա՛ն, հերոսներ կա՛ն, կա՛յ ժողովուրդը: Խորհրդանշական և վճռական առնչութիւն մը կայ պատմական պահի մեծութեան և զայն տևական ստեղծագործութեան վերածող ուժերու միջև:

Վերադառնալով կօշիկիս: Կը յիշե՞ս /էջ 2/ նկարչական կարգ մը գործերուս մեծ վերարտադրութիւնները ուղարկած էի քեզի խնդրելով՝ որ օգտագործելէ ետք վերադարձնես, որովհետև ուրիշ օրինակ չունիմ. Հայկ Արամի[20] թելադրանքով, տեղւոյդ «Համազգային»ը խոստացաւ նկարներուս մէկ ցուցահանդէսը կազմակերպել հոն: Ընկ. Եաղճեանը[21] հեռաձայնեց անցեալ ամրան և յայտնեց, որ իրենք իրենց գործունէութեան ծրագիրը կը մշակեն ամբողջ տարուայ մը համար, յայտնեց, որ 1992ի գարնան տեղի պիտի ունենայ և զիս տեղեակ պիտի պահէին: Շնորհակալ եմ:

Պիտի խնդրէի, որ այդ լուսանկարները վերադարձնէիր ինծի, որովհետև ըստ երևոյթին պէտք պիտի չունենաս: Երկրորդ անգամ գալստեանն…

Քեզի և ընտանիքիդ կարօտի համբոյրներ, Նոր Տարուայ առթիւ՝ եռանդ, ստեղծագործական նոր նուաճումներ:

Անկեղծօրէն՝

ԲԿռանեան

Յ. Գ. Ներփակ չէքը որպէս «Հ»ի[22] առաքման ծախս: Խորապէս շնորհակալ եմ միշտ:

 

7puzant 7.png

Սիրելի Վրէժ Արմէն.

Ամէն բարիք և յաջողութիւն քեզի եւ ընտանիքիդ՝ Նոր Տարուայ առթիւ:

Կ’ուզէի վաղուց գրել քեզի, բայց ցաւին հետ պայքարս հետզհետէ կը սաստկանայ:[23]

Անձնապէս երախտապարտ եմ քեզի, որ տարիներ «Հ» ղրկեցիր ինծի և բարեկամութիւնդ երբեք չտատանեցաւ: Ընդունէ շնորհակալութիւններս և ըսէ առ որ անկ է, որ այլևս թերթը չղրկեն, որովհետև չեմ կրնար կարդալ: Նոյնպէս նկարներուս լուսանկարները ղրկէ ինծի, որովհետև այդ չափը չունիմ ուրիշ: Վերջինը, ներփակը, հաճէ յանձնել հասցէին:

Զապէլն ու ես կարօտով կը համբուրենք ձեզ ընտանեօք:

Սիրով՝

ԲԿռանեան

 

8[24]

Սիրելի

Վրէժ-Արմէն, Նազիկ, Արազ և Լորի

puzant 8.png

 

Շնորհաւորութիւններ քեզի և Նազիկին: Վարձքերնիդ կատար: Բոլորիդ կը մաղթենք ձեր երազներուն իրականացումը եւ մեր հայրենիքին՝ վերանորոգում, վերականգնում և նոր ճանապարհներու բացուիլը։

 

Սիրելի Ընկ. Վրէժ-Արմէն,

Օրհնուիս, մեզ միշտ կը յիշես: Ինչ աղուոր նամակ կը գրես: Մանաւանդ Նազիկին, զաւակներուդ և քու résumé-ները…

Հիմա, պիտի կրնաս աւելի ժամանակ ունենալ գրելու։ Այդ է ճանապարհը, միակ մնայունը: Փոքր տարիքէդ հետեւած եմ քեզի,[25] ապրիս, տեղ հասար…

Սէր և մաղթանքներ ծնողքիդ իմ և Զապէլին կողմէ։

Եղբայրօրէն՝

Բիւզանդ

Յ. Գ. Ներէ, որ չեմ կրնար աւելի երկար և կազմակերպուած գրել:[26]

 

[1] 1984 Դեկտեմբերին սկիզբ առած է Մոնթրէալի «Հորիզոն» շաբաթաթերթի փոքր ծաւալի Գրական Յաւելուածը, բայց թիւ մէկը համարուած է 1985ի Յունուարի թիւը։ Անկէ առաջ շրջան մը մեծադիր էջերով լոյս ընծայուած է «Գրական Յաւելուած»ը, իսկ անկէ ալ առաջ, 1979 Մայիսի առաջին թիւով իսկ եղած է «Գրական» վերտառութեամբ էջ մը։

[2] Ամբողջական Երկեր, հատոր 1 Տպաւորութիւններ. Մեր արուեստագէտներէն հաստատումներ, Պէյրութ, 1975:

[3] Ամբողջական Երկեր, hատոր 2. Կեանքը մերն է հիմա, Խենթութիւն սրբազան, Արձակ պահեր, Ներքին ձայներ, Պէյրութ, 1981:

[4] Ամբողջական Երկեր, հատոր 3 Ինքնակենսագրական վէպ, Հայ մը աշխարհի վրայ, Զմայլելի աշխարհ մը կը փլի, Պատմուածքներ, Դէմքեր, Իրանահայութեան հետ, Պէյրութ, 1981:

[5] Ամբողջական Երկեր, հատոր 4Հայկական Կատակերգութիւնը (վէպ), Նիւ Եորք, 1985:

[6] Լոյս տեսած է «Հորիզոն»ի Գրական Յաւելուածի 1985 Հոկտեմբերի, Նոյեմբերի ու Դեկտեմբերի թիւերուն եւ 1986ի Կաղանդի բացառիկին մէջ։

[7] Will Durand (1885-1981), ամերիկացի փիլիսոփայ եւ գրագէտ։

[8] Անունէն ետք դրուած հասցէն ձեռագիր յաւելում է։

[9] Բանաստեղծ, «Բագին»ի աշխատակից։

[10] «Բագին»ի Աթէնքի փոստարկղը՝ ձեռագիր յաւելում, նամակը ստացողին կողմէ։

[11] Նոյն Յ․ Պէրպէրեանի մասին է խօսքը, որ ուսուցչութեան պաշտօնի կոչուած է Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ Ազգային Վարժարանին մէջ։

[12] Հաւանական է, որ կ’ակնարկէ «Ըմբոստացած բջիջը» խորագրով երկարաշունչ բանաստեղծութեան, որմէ հատուած մը լոյս տեսած է «Ասպարէզ-Հորիզոն» Գրական Յաւելուածի 1988ի Հոկտեմբերի թիւին մէջ։ Կռանեանէն ուրիշ գործ չէ նշուած ՀԳՅի բովանդակութեան մինչեւ 1992ի Դեկտեմբերին արձանագրուած մատենագիտական ցանկին մէջ։ Ասիկա կրնայ ըլլալ իր վերջին աշխատակցութիւնը։

[13] Վրէժ-Արմէն, Ոստայն 2, հրատ. Համազգայինի (Թորոնթօ) Մեսրոպ Մաշտոց Հիմնադրամի օժանդակութեամբ, Անթիլիաս, 1988։

[14] Կռանեան, ինչպէս ուրիշ աշխատակիցներ, փոխանակ պատուագին ստանալու, իրե՛նք նուիրատուութիւններ կ’ընէին «Հորիզոն»ին՝ մասամբ հոգալու համար առաքման ծախսը։

[15] Շաբաթաթերթի 29 Մայիս 1989ի թիւը նուիրուած է իր տասնամեակին։

[16] Այս «(շար․)»ը գրուած է էջին աւարտին, որպէսզի ընթերցողը էջը դարձնէ։

[17] Կռանեան կը չափազանցէ այստեղ, քանի որ 1979էն գոնէ մինչեւ 1988 աշխատակցած է «Հորիզոն»ին (հմմտ․ ծանօթ. 6 վերեւը)։ Ան աշխատակցած է նաեւ Պոսթոնի «Հայրենիք»ին, Լոս Անճելոսի «Ասպարէզ»ին եւ այլ թերթերու, բայց այդ տարիներուն ինք արդէն դժուարութիւն ունէր կեդրոնանալու։

[18] Վրէժ-Արմէնի «Այս երկիրը երկիր չէ» յօդուածը («Հորիզոն», Նոյեմբեր 11 եւ 18, 1991) կ’եզրափակէ հայրենական իր առաջին տպաւորութիւններու շարքը, որ յետոյ, վերամշակուած, եւ նոյն այդ վերնագրով ամփոփուած է իր «Ոստայն 3 – Հաղորդութիւն» հատորին մէջ (Մոնթրէալ, 1999)։

[19] «Հայաստան եւ Հայը», Լոս Անճելըս, 1977։ Բ․ տպագրութիւն՝ «Հայկական Կատակերգութիւն․ Հայաստան եւ Հայը» (Ամբողջական Երկեր, հտ. Դ.), տպ. Ոսկետառ, Նիւ Եորք, 1985:

[20] Հայկ-Արամ Առաքելեան, նախապէս կ’ապրէր Մոնթրէալ, ուր համայնքի գործունեայ անդամներէն էր. այժմ Լոս Անճելոս հաստատուած է։

[21]  Լեւոն Եաղճեան, նոյնպէս Մոնթրէալի համայնքի գործունեայ անդամներէն, այդ օրերուն հաւանաբար ինքն էր «Համազգային»ի տեղւոյն մասնաճիւղի ատենապետը։

[22] «Հորիզոն» շաբաթաթերթ։

[23] Վերջին անգամ ընկ. Բիւզանդին այցելեր եմ 2003ի Հոկտեմբերին։ Ինք մահացաւ անկէ տարի մը ետք՝ 30 Հոկտեմբեր 2004ին։

[24] Ասիկա նոր տարուայ բացիկ մըն է, ուր անգլերէն գրութիւնները տպագիր են։

[25] Հօրս ու մօրս դպրոցական ընկերներէն, Բիւզանդ Կռանեան միշտ մօտ զգացած է մեր ընտանիքին, մանաւանդ որ ինքն ալ, մայրս ալ՝ Արմէն Նայիրի գրչանունով, Գահիրէի «Յուսաբեր» օրաթերթին շուրջ հաւաքուած երիտասարդ գրողներէն եղած են։

[26] Այս վերջին բացիկը անթուակիր է, կրնայ նախորդ նամակէն առաջ գրուած ըլլալ։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

One thought on “ԲԻՒԶԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s