ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Մայիս 2018 – 8 Յունիս 2018


ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ

ՍՏՈՒԵՐՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԵՏԱՊՆԴԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Մայիս 2018

ԿԱՐՄԻՐ ԹՈՒԹՈՎ ՆԵՐԿՈՒԵՑԱՒ ՍԷՐԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
25 Մայիս 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՍԷՆ ԱՆԹՈՒԱՆ, ԲԵՐԱ ՓԱԼԱՍ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
29 Մայիս 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ԱՐԴԵՕ՞Ք
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
10 Մայիս 2018

ՄԱՐԴԸ ԳՏԱՒ ՄԱՐԴԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ԲԱՐԵՒ, ՍԷՐ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Մայիս 2018

ԱԼԻՔՆԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՄԿՆԻԿԸ
ԸՆՏՐԱԿԱՇԱՌՔ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
9 Մայիս 2018

ՄՈՒԹ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
10 Մայիս 2018

ԲԱՌԵՐՈՒ ՈՍՏԱՅՆԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹՒԻՔ
10 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 11
ՍԱՍՏԸ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1970ԱԿԱՆՆԵՐ
ՈՅԺ 1953
11 Մայիս 2018

ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
11 Մայիս 2018

ՄՈՄ ՄԸ ՎԱՌԷ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 12
ՄԵԾ ԾԻԾԵՐ – ԳԱՀԻՐԷ, 1972
ՈՅԺ 1953
14 Մայիս 2018

ՁԱՅՆԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Մայիս 2018

ՏԳԷՏ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 13
ՃԵՊ – ԳԱՀԻՐԷ, 1973
ՈՅԺ 1953
18 Մայիս 2018

ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 14
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1974
ՈՅԺ 1953
20 Մայիս 2018

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՓՈՂՈՑ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
21 Մայիս 2018

ԿՈՐՍՈՒԱԾԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
22 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 15
ԿԱՐՄԻՐ – ՀԵԼԻՈՊՈԼԻՍ, 1960-5 եւ 1975
ՈՅԺ 1953
23 Մայիս 2018

ԱՆՊԱՐՏԵԼԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՆԿԱԽ ՄԱՄՈՒԼ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
26 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 16
ԱՉՔԵՐԸ – ԳԱՀԻՐԷ, 1976
ՈՅԺ 1953
27 Մայիս 2018

ՀԱՇԻՒ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
30 Մայիս 2018

ՄԱՅԻՍ 28
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
30 Մայիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 17
ԶՈՅԳ ՄԸ ԱՂՋԻԿ ՃԱՆՉՑԱՅ – ԳԱՀԻՐԷ, 1977
ՈՅԺ 1953
3 Յունիս 2018

ՎՏԱՆԳԱՒՈՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Յունիս 2018

ԽՆԴՈՒՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Յունիս 2018

ՀԱՄՐԻՉ 18
ՇՆԱԿԱՆ – ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, 1978
ՈՅԺ 1953

6 Յունիս 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (7)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
17 Մայիս 2018

 

ԲԱՐԲԱՌ
ԼԱԼՈԻ ԲԱՆ ԷՐ, ՉԿԱՐԵՑԱՅ ԽՆԴԱՄ
ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՓԵՆ
1 Յունիս 2018

ՋԻԳՐԵԽԵԼԱՌ ԳԻՒՄՐԻՍ․․․
ԿԻՒՄՐԻԻ ԲԱՐԲԱՌ
ԼՈՒՍԻՆԷ ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ
4 Յունիս 2018

 

ԱՆՏԻՊ
ԲԻՒԶԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ – ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
9 Մայիս 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ԱՆՏԱՐԲԵՐ՝ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
23 Մայիս 2018

ԱՄԷՆ ՄԵԾ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՏԱԼ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

ԱՄԷՆԷՆ ԿԱՐԵՒՈՐԸ
ԱԼ. ՍԱՐՈՒԽԱՆ
6 Յունիս 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ (1863-1934)
11 Մայիս 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԱՐԴԻԿ
ՄԻՐԱՆՏԱ ՄԻՍՆԱՐ
13 Մայիս 2018

ԵՍ ԹՌՉՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ԱՅԳ ԿԷՕՐԱԼ
13 Մայիս 2018

ՇՈՒՆ ՄԸՆ ԵՄ
ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
13 Մայիս 2018

ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՆԳ
ԹԱՄԱՐ ԵՒ ՅԱԿՈԲ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆՆԵՐ
15 Մայիս 2018
 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s