ՍԵՆԵԱԿՆԵՐ

35049177_1910923792290982_3930284242826690560_n.jpg

ԼՈՒՌ ՍԵՆԵԱԿԸ
ԱՆԺԵԼԻՔ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 12րդ դասարան

Գիշեր էր։ Սենեակը լուռ էր։
Փեղկին փոքր անցքէն լուսինը կը լուսաւորէր դարանին վրայի գիրքերը։
Անոնք շատ էին։
Բազմաթիւ գիրքերու շարքերը կը շարունակուէին գրասեղանին վրայ։
Այնտեղ կար թեթեւ վառած մոմ մը, որ կարծես թէ շուտով պիտի մարէր։
Սենեակին մէկ անկիւնի մահճակալը, գեղեցիկ սնարով եւ բարձերով կը շքեղացնէր զայն։
Քովը շարուած մաշիկները կը սպասէին իրենց տիրոջը։

 

ՈՏՔԻ՞ ԹԷ․․․
ՄԻՔԱՅԷԼ ՕՍԿԱՆԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 12րդ դասարան

Երբ սենեակս մտնէք, անմիջապէս կը նկատէք չշտկուած անկողինս, որ հազուադէպ տարբեր կ’ըլլայ։
Պատերը ճերմակ են, ձախ կողմը՝ պատուհաններ։ Անոնց աջ կողմը կայ բարձր պահարան մը, ծալուած հագուստներով։
Պահարանին դիմաց կայ գրասեղանս, ուր քով-քովի հաւաքուած են հազար թուղթեր ու տետրակներ։
Շատ չեմ սիրեր նստած ըլլալ, սենեակին մէջ կլոր-կլոր դառնալով դասերս կը սորվիմ, գորգին վրայ։

 

ԼՈՅՍ ՈՒ ՄՈՒԹ
ՍՏԵՓԱՆ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 11րդ դասարան

Ընկերոջս տունէն դուրս ելած էի եւ արդէն կը վերադառնայի տուն։ Մութը կամաց-կամաց կ’իջնէր եւ դուրսի լոյսերը աստղերու նման կը փայլէին։
Արագ կը քալէի, որովհետեւ յոգնած էի եւ կ’ուզէի շուտ քնանալ։
Սենեակս մտայ սուսիկ-փուսիկ, որովհետեւ միւսները արդէն կը քնանային։
Գիրքերս անկողինիս վրայ թափթփած էին եւ հագուստներս գետին՝ կը թափառէին։
Դուրսէն լոյսը կը մտնէր սենեակս, եւ ինքնաշարժներուն պատճառով ան կը կտրուէր ու նորէն կը վերադառնար։ Լոյսի այս խաղը սենեակս կը գեղեցկացնէր։
Դիմացի տունը կը քանդէին եւ երբ փոշին բարձրանար, պատուհանիս վրայ աւազի պէս կը ստեղծուէր մեծ, հիւսուած վերմակի մը նման պատ մը։ Այս աւազի պատին լոյսը կը ծածկուէր ու գեղեցիկ տեսք կու տար թափթփած սենեակիս։
Բայց արդէն յոգնած էի եւ գրեթէ կ’իյնայի կեցած տեղս։ Մտայ անկողին։

ՄԱՔՈ՞ՒՐ․․․
ՆԱՐԵԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 11րդ դասարան

Դուրսը մութ։ Արագօրէն լուսաւոր շէնքս մտայ։
Դանդաղօրէն աստիճանները բարձրացայ, յարկաբաժինին վերջին դուռը կղպեցի։
Սովորական սենեակս մտայ, մութին մէջ լոյսը վառեցի։ Ան գրեթէ հաւաքուած էր։
Լուսամուտը դեռ բաց էր, չափազանց ցուրտ էր։
Սենեակին մէջտեղը գորգ մը կար, անոր քով ալ՝ անկողինս։ Աթոռս երբեք պարապ չէ եղած, անոր վրայ կայ վերարկուս։
Աթոռին դիմաց կը գտնուէր սեղանս, անակնկալօրէն հաւաքուած, կողքին ալ՝ պահարանս, որ արագօրէն սրբեր էի դուրս ելլելէ առաջ։
Ի՜նչ աւերակ, Աստուած իմ։

 

ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
ՓԱԹԻԼ ԱՊՕԺԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 11րդ դասարան

Երկար քնացայ եւ սարսափով արթնցայ․ քնացած սենեակիս մէջ գրեթէ լոյս չկար։
Անկողինէս ելայ, պատուհանս բացի եւ վայրկենապէս աչքերս գոցեցի այդ հիանալի արեւուն պատճառով։
Դարձայ ու տեսայ ամբողջ սենեակս թափթփած։
Սովորաբար, երբ արթննամ, սենեակս մաս-մաքուր կ’ըլլայ, սակայն այսօ՞ր… երբեք այսքան աղտոտ չէ եղած։ Յստակ էր, որ քանի մը օրէ ի վեր չէի մաքրած։
Աթոռիս վրայ, մաքուր, բոլոր հագուստներս կային։ Գրասեղանիս վրայ, պարզապէս, դպրոցական բոլոր ապրանքներս։ Ամէն դասանիւթերս կրնայի գտնել։
Քննութիւններս վերջապէս անցած էին։
Ա՛լ պէտք է մաքրեմ…

 

Ի՜ՆՉ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՆԱ ՄԱՏԷՆԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 11րդ դասարան

Այս առտու վերադարձայ Փարիզ։ Մօտաւորապէս մէկ ամիս Հայաստան ճամբորդած էի։
Մայրիկս օդանաւակայանէն զիս տարաւ տուն։
Արագօրէն սենեակս մտայ։ Գրեթէ բան չէի ճանչնար։
Երթալէս առաջ երեք վարդագոյն պատ ունէի, իսկ հիմա երկուքը մոխրագոյն են, եւ միւսը՝ սեւ։
Անկողինիս տեղն ալ փոխուած էր։ Սովորաբար վարագոյրները բաց կ’ըլլային, սակայն այսօր գոց են։
Արեւու ճառագայթները սենեակս չէին լուսաւորեր։ Պարզապէս մութ էր։ Ճիշդ սեւ տուփի մը մէջ ըլլայի կարծես…

 

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԷԼԻ ԱՅՏԻՆԵԱՆ
Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տուն, 11րդ դասարան

Դարպասը բացի վախով, յանկարծ շունը վրաս չցատկէր… արդեօք ցատկե՞ց։
Արագօրէն աստիճանները բարձրացայ։ Սենեակիս դուռը բացի ու տաքէն գրեթէ խեղդուեցայ։
Երեք պատուհան բացի։ Ամբողջ գրասեղանիս թուղթերը, որ պատուհանին տակն էին, թռան մինչեւ սենեակիս միւս կողմը, մահճակալին կողքը։
Թուղթերը սկսայ հաւաքել ու դիմացի հայելիին մէջէն տեսայ, որ շունը վրաս աղտոտեր էր։ Թուղթերը քովի կարասիին վրայ դրի եւ վերադարձայ միւս կողմ, որ պահարանէն մաքուր հագուստ առնեմ։
Արեւը սենեակը այնքան կը լուսաւորէր, որ նախընտրեցի ուրիշ սենեակ երթալ։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s