ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ

35511983_10205002824067615_1834075254436134912_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԵՐԿՈՒ ՄԱՐՄԻՆ

Իրարու մօտ ու իրարմէ հեռու
կրակ… լափող լիզող
թաւալգլոր սողուն
կամ ցցուն ժայռ
գալարուն.
երկու մարմին.
արիւնէն արիւն,
միսէն միս,
երկունքին գերի
շունչի գոյացումի
նորին յղացած:

Մինչեւ որ ինք ու
իրենք իրարմէ
անջատուին ու վերջանան
մարմնով անգոյ.
եւ մարմին
պոռթկում հեշտանքի ու հաճոյքի.
արեւէն ու լուսինէն առկախ
իրարու պլլուած եւ միաձոյլ
մոխիր կը դառնան
կ’ոչնչանան:

 

ԴԵՌԱՏԻ ՇՈՒՆՉ

Ծաղիկներու պտուկներ
կը ծլին, կը ծաղկին.
հովը կը փչէ
ու կը խտխտացնէ
դեռատի բողբոջներ կը ժպտին.
կուրծքին ելեւէջը
թարմ
կը բուրէ
զերթ ծաղիկ
մատաղ ու դեռատի
կ’երգէ,
շունչը՝ հովու սիւքին,
կը հառաչէ:

Խոստումներ կախարդական
աստղածոր բառերով
կը թափին շրթներէն.
ապրշումներու ծայրէն կախուած
զանգակներ կը զնգան.
կաթնաբոյր մորթին
կը դպչի հովը․
ա՜հ, եթէ խտխտացնէ
կը վերածուի քամիի
եւ կ’ըլլայ հեւք
շնչահատ ու շնչասպառ
թարմութիւնը դեռատի
թրթռացումներով
կը թառամի:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s