ԿԱՍԿԱԾԻԼ

35646006_1922189691164392_4146698041325256704_n

ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ

Ի՞նչ իմաստ ունի ազատութիւնը:

Կարեւոր է ըսել, որ միայն մէկ կարծիքով չենք կրնար ճշդել իր նշանակութիւնը:

Ամէն անգամ որ ազատութեան մասին կը մտածուի, տարբեր գաղափարախօսութիւններ իրենց բացատրութիւնները մէջտեղ կը բերեն:

Կարծիքովս, ազատ ըլլալը գոյութիւն ունի, երբ կարելիութիւններ կան ստեղծելու, ազատօրէն տրամաբանելու եւ հնազանդ չըլլալու, առանց բացատրութեան: Ազատ ըլլալը տեղ ունի, երբ կարելիութիւններ կան ընտրելու: Ընտրելու համար պէտք է որ տեղեկութիւն ունենանք տարբեր աղբիւրներէ, զանազան հիմքերէ ու մտածելակերպերէ: Նոյնպէս, տեղեկութիւնը չենք կրնար ըմբռնել առանց վերլուծումի, առանց քննադատական ոգիի, առանց հարցնելու՝ ուրկէ՞ կու գայ, որմէ՞, ի՞նչ նպատակով:

Կը կարծեմ ու համոզուած եմ, որ դաստիարակելու ատեն պէտք է փոխանցուի կասկածի արժէքը:

Ազատ ըլլալ սորվեցնելէ առաջ, հիմնական է կասկածիլ սորվեցնել:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s