ԱԶՆՈՒՈՒԹԻՒՆ

36983645_1959621730754521_2056057757206839296_n.jpg

ՄԱՆՈՒԿ ՄԷԼԷԼԵԱՆ
Լոս Անճելոս, Ալֆրէտ եւ Մարկարիթ Յովսէփեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ազնուութիւնը կրնան կոյրը եւ խուլը հասկնալ:

Ազնուութիւն կրնան ընել միայն ազնիւ մարդիկ: Մէկը կրնայ կոյրին ազնիւ խօսք մը ըսել եւ կոյրը կրնայ լսել եւ ուրախանալ: Ազնուութիւնը միայն խօսքով պէտք չէ որ ըլլայ, այլ՝ գործքով:

Մէկը խուլին հանդէպ կրնայ բարեսիրտ ըլլալ, եթէ դժուարութիւն ունենայ բան մը հասկնալու, կրնայ շարժումներով բացատրել կամ գրել իրեն, ինչ որ կ’ուզէ գիտնալ, այդպիսով խուլը կը հասկնայ այդ մարդուն ազնուութիւնը:

Մէկը կրնայ փաթթուկ տալ ուրիշին, ազնիւ ըլլալով անոր հանդէպ: Աստուած կ’ուզէ, որ մենք օգնող ըլլանք ամէնուն եւ նոյնիսկ անդամալոյծներուն: Մենք պէտք է մտածենք ուրիշներուն մասին եւ ցոյց տանք, թէ ազնիւ ըլլալը ինչպէս կ’ըլլայ: Շատ պզտիկներ չեն գիտեր, որ ազնիւ ըլլալը ինչպէս կ’ըլլայ, որովհետեւ ծնողները չեն սորվեցուցած իրենց:

Ազնուութեան եւ բարեսրտութեան հետեւանքը շատ լաւ է: Անոր համար մենք բարի եւ ազնիւ պէտք է ըլլանք անոնց հանդէպ, որոնք խուլ, կոյր կամ նոյնիսկ անդամալոյծ են:

Տարբեր ձեւերով ալ կրնաս ազնուութիւն ցոյց տալ: Կրնաս մէկու մը փաթթուկ տալ կամ նոյնիսկ օգնել իրեն, եթէ որեւէ դժուարութիւն ունի: Ազնուութիւնը կրնայ մէկը ուրախ պահել: Խուլը եւ կոյրը դեռ կ’ուզեն ազնուութիւնը զգալ ուրիշին կողմէն, որովհետեւ խօսքով մը ամէն մարդ կրնայ հասկնալ:

Խուլը եւ կոյրը բարեսիրտ մարդոց երախտապարտ են: Խուլը ազնուութիւնը կրնայ լսել, իսկ կոյրը՝ կրնայ զայն տեսնել. երկուքն ալ կը հասկնան ազնուութիւնը: Մարդիկ ազնիւ պէտք է ըլլան կոյրին եւ խուլին հետ, որովհետեւ անոնք դժուարութիւններու մէջ կ’ապրին եւ այդ պատճառաւ ազնիւ ըլլալը կ’ուրախացնէ զանոնք:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s