ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ

37047415_1961228370593857_5208139551435915264_n.jpg

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Պիտի գաս, որ տեսնես, թէ
մութ է սենեակս.
գրիչը ձեռքս է նորէն
եւ կը պարէ ծեքծեքելով,
գոհ ինքն իրմէ,
սակայն կէտեր, գիծեր
եւ հարցականներ
հարցումներ
սպիտակ էջերու վրայ
սենեակիս մթութեան մէջ։
Սիրելի՜ս,
պիտի գաս, որ տեսնես
ձգածներովդ եմ ամբողջ.
լոյսը վառես
աչքերս շողշողուն
մթութեան լոյսը արծարծես։

Նախ փողկապդ կը քակես.
դիմացեր էր երկա՜ր ճանապարհին եւ
խեղդեր բառեր կոկորդիդ մէջ։
Պիտի գաս ու կենդանացնես սենեակս…
սիկարէթի ծուխին ներքեւ
էութեամբդ ողողուած
դիւրաթեք մշուշը տարածես։

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s