FLOWER THROWER

37003647_1959635860753108_4097240165766922240_n.jpg

ԼԱՐԱ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
Լոս Անճելոս, Ալֆրէտ եւ Մարկարիթ Յովսէփեան Վարժարան, 4րդ դասարան
Տարիներ առաջ, տղայ մը կար: Տղուն անունը Կարօ էր: Կարօն կը սիրէր աղջիկ մը, անունը՝ Մարիթա:

Կարոյին տունը Մարիթային տան քովն էր: Օր մը, Կարօն կ’ուզէր Մարիթային ծաղիկ մը տալ, բայց Մարիթան չէր գիտեր, թէ ո՛վ է Կարօն : Մարիթան շատ անուշիկ էր:
Միւս օրը, Կարօն եւ Մարիթան դպրոց գացին: Երբ Կարօն դասարան մտաւ, մօտեցաւ Մարիթային.

– Շատ անուշիկ ես,- ըսաւ:

Կարօն գնաց եւ նստաւ Մարիթային քով եւ ըսաւ.

– Մարիթա՛, կ’ուզե՞ս տունս գալ այսօր, որ միասին դաս ընենք:

– Այո՛, ատիկա շատ լաւ գաղափար է,- ըսաւ Մարիթա:

Երբ Կարօն տուն գնաց, Մարիթան հոն չէր: Կարօն Մարիթան կանչեց եւ ըսաւ.

– Տունիդ առջեւն եմ:

Կարօն Մարիթան ներս հրաւիրեց։ Երբ Մարիթան ներս մտաւ, ըսաւ․ «Ի՞նչ պիտի ընենք»: Կարօն եւ Մարիթան բոլոր պարտականութիւնները ըրին եւ Մարիթան իր տունը գնաց: Կարօն կ’ուզէր ծաղիկներ տալ Մարիթային: Կարօն առաւ ծաղիկները եւ նետեց Մարիթային դուռին մէջ եւ ըսաւ.

– Մարիթա՛, ես քեզ շատ կը սիրեմ, շատ բարեսիրտ ես, շատ կը սիրես մարդոց օգնել, շատ անուշիկ ես:

Կարօն շատ բարի եւ ուրախ տղայ մըն էր:

Կիրակի էր, երբ Մարիթան տեսաւ ծաղիկները։ Մարիթան շատ սիրեց ծաղիկները եւ Կարօն տեսաւ, անոնք իրարու հետ շատ ուրախ էին:

Վերջին օրն էր դպրոցին. Մարիթան եւ Կարօն կ’ուզէին զիրար տեսնել, բայց չէին կրնար:

Տարի մը անցաւ, անոնք նորէն դպրոց գացին: Մարիթան ուրախ էր, որ տեսաւ Կարօն: Կարօն եւ Մարիթան շատ ուրախ էին: Մարիթան տակաւին բարեսիրտ էր: Կարօն եւ Մարիթան ամէն օր տեսան զիրար, ամէն օր Կարօն Մարիթային տունը գնաց կամ Մարիթան Կարոյին տունը գնաց: Կարօն եւ Մարիթան ապրեցան շատ-շատ ուրախ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s