«MIGRANT MOTHER»

37049946_1959639874086040_6503890223536013312_n.jpg

ԱՐԵՆԻ ՄԱՆԿՐԵԱՆ
Լոս Անճելոս, Ալֆրէտ եւ Մարկարիթ Յովսէփեան Վարժարան, 4րդ դասարան

Տարիներ առաջ աղքատ մայրիկ մը կար, անունը՝ Շուշան: Շուշանը երկու զաւակ ունէր՝ մէկը՝ աղջիկ, մէկը՝ տղայ: Աղջկան անունը Լոռի էր, իսկ տղուն անունը՝ Տիգրան: Իրենց հայրը զինուոր էր եւ, դժբախտաբար, գիշեր մը, պատերազմէն յետոյ, թշնամի զինուոր մը մէկ անգամէն սպաննած էր զայն նետով: Շուշանը շատ աղքատ էր: Լոռիին եւ Տիգրանին շատ ուտելիք չէր կրնար տալ, բայց Լոռին ամէն օր գրադարան կ’երթար, իսկ Տիգրանը շատ կը սիրէր ծառ մագլցիլ: Գիշեր մը, Շուշանը իր պզտիկները իրենց մեծ մօր քով ձգեց եւ Հայաստանէն դէպի Վրաստան չէր գիտեր ինչպէս երթար: Քարտէզը տունը մոռցած էր, բայց տեսաւ որ մարդ մը քարտէզ կու տար մարդոց: Շուշանը վազեց մարդուն քով եւ խնդրեց․ «Հաճիս, կրնա՞մ քարտէզ մը ունենալ, կը փորձեմ Վրաստան երթալ, որ դրամ շահիմ»։ «Այո, հրամմէ՛», ըսաւ մարդը:

Շուշանը կարծեց, որ այդ մարդը շատ գէշ մէկը պիտի ըլլար, բայց, ո՛չ, շատ բարի մէկն էր այդ մարդը: Շուշանը քարտէզին նայեցաւ եւ յետոյ երկար շունչ մը քաշեց եւ սկսաւ քալել դէպի Վրաստան: Շուշանը կարծեց, որ մօտիկ պիտի ըլլայ Վրաստանը, բայց շատ մօտիկ չէր:

Կէս ճամբան հասաւ, շատ անօթի էր: Քար մը գտաւ եւ քարին վրայ նստաւ: Շատ քիչ ճաշ ունէր Շուշանը․ միայն հաց ունէր ճաշի համար: Շուշանը շատ յոգնած էր, իր վրանը գնաց եւ պառկեցաւ: Յաջորդ առտուն, երբ Շուշանը արթնցած էր, աստիճաններ գտաւ ու վեր մագլցեցաւ: Տեսաւ շատ հանգիստ տուն մը, ուր իր պայուսակը կախեց եւ վազեց վար, ուր իր գործը սկսաւ:

Մէկ տարի յետոյ, Շուշանը շատ դրամ ունէր եւ գիտէր, որ Լոռին եւ Տիգրանը զինք կարօտցած էին: Շուշանը օդանաւը առաւ դէպի Հայաստան, երբ Հայաստան հասաւ, Լոռիին եւ Տիգրանին քով վազեց եւ դուռը զարկաւ: Լոռին եկաւ եւ բոլորը իրարու փաթթուեցան: Նոր տուն առին եւ ճաշ առին եւ ուրախ-զուարթ ապրեցան:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s