ԽՈՒՄԱՐԸ ԵՒ ԽՈՒՄԱՐՃԻՆ

37153978_950084825173517_8333302784166199296_n

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Տասը տարի խումար խաղցած է մարդը
Յանուն Հայաստանի եւ հայութեան
Բարգաւաճման
Տասը տարուան տնօրէն
Բայց գող չէ հա
Խաղցած դրամը տեղն ու տեղը
Վերադարձուցեր է
Մէկ ժամ վերջ
Մէկ օր վերջ
Մէկ ամիս վերջ
Մէկ տարի վերջ
Հինգ տարի վերջ
Կարեւորը տեղը դրուած է դրամը
Չէ կորսուած
Ի՞նչ կայ ասոր մէջ
Հոգաբարձուները այդ խորհուրդին
Այսինքն այդ խորհուրդին հոգն անգամ չընողները
Ո՞ւր մնաց բարձող բարդող
Լուր չեն ունեցած որ այս մարդը
Խումարճի է
Եւ հայութեան դրամով
Համահայկական խումար կը խաղայ
Նոյնիսկ եթէ գիտնային այսինքն
Հայութեան համահայկական կանաչ սեղանին վրայ
Ներողութիւն համակարգիչի վրայ է խաղը
Մէկ խումարճի աւելի
Մէկ խումարճի պակաս
Ի՞նչ տարբերութիւն
Խումարին տասնամեակն ալ պիտի տօնէին
Եթէ այսպէս շարունակուէր
Շքանշան մքանշան ալ կու տային
Կը կախէին վերէն ու վարէն
Որ լաւ գործ տեսած է
Ինչու ստացողները իրմէ աւելի լա՞ւ կը խաղան
Խումարը գէշ բան ալ չէ
Յիսուս ալ ըսաւ քանքարաթաքոյց մի՛ ըլլար
Գնա ունեցածդ բազմապատկէ
Թերեւս ալ ըսաւ
Խումարի տուր
Վասն հայրենեաց
Չենք հասկցած ատքանը
Մարդը աւելի ուշիմ է
Տասնամեայ տնօրէն է ի վերջոյ
Փորձառու է հարկաւ
Դիւրին գործ չէ
Տասը տարի խումար խաղալ
Եւ հոգաբարձուները խաբել
Եւ քսան տարի ալ կը խաղար
Առանց շահելու կամ պարտուելու
Եթէ ասպէս շարունակուէր
Բայց հիմա հրաժարեր է պաշտօնէն
Հիմա ուրիշ տեղ խումար պիտի խաղայ եղեր
Հոն ասպէս շուտ չի բացայայտուիր
Առաքելութիւնն իր
Ուրեմն յաջողութիւն իրեն
Եւ բոլոր միւս խումարճիներուն
Բացայայտ կամ անբացայայտ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s