ՎԵՐԱՄՈՒՏ

42651930_500032683797707_5695159679974375424_n

***
ՀԵԼԷՆ ԱԼԱՇ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Այս ամառ Շուէտէն եղբայրս, զարմիկս եւ հօրաքոյրս եկան։ Անոնց հետ Պոտրում գացինք: Անոնք ամիս մը մնացին հոս։ Անոնց հետ շատ հաճելի ժամանակ անցուցի։
Մէկ օրուան համար ալ գացինք Յունաստան։ Բայց շատ կարգի սպասեցինք Յունաստան մտնելու համար։
Ամառը ընկերներուս ալ հանդիպեցայ։
Հիմա ամառը լմնցաւ։ Կը մաղթեմ, որ լաւ տարի մը կ’ըլլայ։

 

***
ԱՐԷՍ ԼԻՍԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Ամառը ամէն օր արձակուրդ էր, բայց վերամուտը եկաւ եւ դպրոցը բացուեցաւ։ Ամառուան արձակուրդին ծով կ’երթայի, հեծանիւ կը քշէի եւ խաղեր կը խաղայի, երբեմն ալ ընկերներուս հետ կը տեսնուէի։ Արձակուրդը լմնցաւ եւ դպրոց եկայ։ Նորէն ընկերներուս հետ եմ, բայց հիմա աւելի շատ աշխատանք, աւելի շատ դաս ունինք։
Մեր ըրածները կը փոխուին։ Հիմա աւելի շատ աշխատիլ, աւելի քիչ արձակուրդ ընել պէտք է, որովհետեւ վերամուտը եկաւ եւ դպրոցը բացուեցաւ։

 

***
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Այսօր դպրոցին առաջին օրն է: Բնաւ յուզում չունիմ, որովհետեւ միշտ նոյն ձեւով կ’ըլլայ։
Քիչ մը յուզուած եմ, որովհետեւ արագ անցաւ ամառը։
Ամառուան ընթացքին շատ բաներ ապրեցայ։ Շիլէ գացի, խաղեր խաղցայ եւ այլն. այս ամառը լաւ էր:
Գոնէ այս ամառը կամաց անցնէր։

 

***
ԱՐԱՍ ԱՐՏԸՉ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Այսօր դպրոցին առաջին օրն է: Առտուն պարտէզը հաւաքուեցանք: Մեր տնօրէնուհիները խօսեցան նոր տարեշրջանի մասին եւ դասարան գացինք:
Այսօր ընկերներուն հետ խօսեցանք, խաղեր խաղցանք, քիչ մըն ալ դաս ըրինք:
Մեր պահարաններուն մէջ մեր գիրքերը դրինք:
Պարտէզ ելանք, յետոյ ճաշ կերանք, պատկեր քաշուեցանք եւ տուն վերադարձանք:

 

***
ՏԻԱՆՏՐԱ ՏԱՏԵԱՆ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 7րդ դասարան

Երբ ամառուան արձակուրդ մտանք, ուրախ էի, որովհետեւ դաս պիտի չընէինք: Ձմեռը դպրոցին դասերէն քիչ մը նեղուած էի:
Ամառը ընկերներուս հետ խաղեր խաղցայ, ընտանիքիս հետ Պոտրում գացի, կղզին ծով մտայ: Դպրոցին տուած դասերն ալ ըրի:
3 ամիսը շուտով անցաւ եւ դպրոցը բացուեցաւ: Վերամուտի օրը շատ աղուոր անցաւ: Ընկերներուս հետ խօսեցայ. զիրար կարօտցած էինք: Կը յուսամ, որ այս տարի ալ աղուոր տարեշրջան մը կ’ըլլայ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

ԱՅՑ

42672105_1101407346677682_3691142868967096320_n

ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ

Սպասէ՛, սիրելիս, պիտի գամ քեզի,
Կապոյտ աչքերդ առաջին անգամ
պիտի տեսնեմ:
Սպասէ՛, սիրելիս, պիտի գամ քեզի,
Ծիրանագոյն մազերդ առաջին անգամ
պիտի շոյեմ:
Սպասէ՛, սիրելիս, պիտի գամ քեզի,
Կարմիր այտերդ առաջին անգամ
պիտի պագնեմ:
Դարաւոր կարօտ իմ…
Դարաւոր ցաւ իմ…
Ցաւդ տանիմ:
Ներողութիւն պիտի խնդրեմ ծնրադիր,
Ընդունէ զիս, ուշ եկայ՝ պիտի ըսեմ:
Արցունքովդ ժողվուած Սեւանայ լիճը պիտի այցելեմ
Փիլիսոփայութեանդ աղբիւրին՝
Մատենադարանին շեմին պիտի ննջեմ:
Սիրելի՛ս,
Կ’աղաչեմ…
Բաց ծոցդ, որ փաթթուիմ․
Աչքերովս ասեղագործի պէս պիտի գործեմ,
Որ յաւիտեան չմոռնամ քեզ
Ու երբեք չուրանամ որ հայ եմ:

23 Սեպտեմբեր 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԿՆԱՄՈԼ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏ

20180923_205054

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Շատ կայ մեր մէջ աս տեսակի տիպար
Ըլլայ ազգային գործիչ
Կուսակցական կամ գիտնական
Ցեղասպանագէտ եւ այլ գէտ
Հոգեւորական կամ անհոգի սքեմաւոր
Ոչ միայն պարզ անտիտղոս կնամոլ
Այլ պատուով մէջտեղերը
Բեմերու վրայ եւ առաջնորդող պաշտօններու վրայ
Աս մէկն ալ անոնց պէս ճիշդ
Եօթանասունը անց եւ դեռ
Ամուսնացած ու թոռնիկի տէր
Դեռ չէ մեծցեր
Ուր որ երթայ
Կնիկներուն աղջիկներուն կը փակի
Անոնց քով կը նստի
Անոնց կը ժպտի
Հետս անկողին կ’երթա՞ս
Ուղղակի ըսելով կամ ըսել ուզելով
Այսինքն չի ալ սիրահարիր
Որ ըսենք գոնէ յարգելի պարագայ մըն է
Չէ անանկ բան չկայ
Փնտռածը ծակ է միայն
Ուր ալ ըլլայ
Երբ ալ ըլլայ
Ինչպէս ալ ըլլայ
Կ’երեւի աս ալ ցեղասպանագիտութեան
Մաս ու բաժին է
Ո՞վ գիտէ

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

ԼՈՒԲԻԱ

1-410

Կարօ Գէորգեան, «Ամէնուն Տարեգիրքը», Բ տարի, 1955, Պէյրութէջ 412:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: