ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Օգոստոս – 8 Սեպտեմբեր 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԻՆՔ ՊԱՐԶԱՊԷՍ․․․
ՀԵՐՎԷ ԺՕՐԺԸԼԷՆ
5 Սեպտեմբեր 2018

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՇԱԲԹՈՒ ՎԵՐՋ ՀԱՅԵՐԷՆ ԳԻՐՔ ՈՒՐԿԷ՞ ՊԻՏԻ ԳՏՆԵՍ
ՍԵՒԱՆ ԼԱԼԻՔՕՂԼՈՒ
13 Օգոստոս 2018

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՄՈՌՆԱՄ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ՔԱՅԼԵՐՈՒՍ ՀԵՏ (Բ․)
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

NO MAN’S LAND
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
20 Օգոստոս 2018

«Օ՜ԳԻ՜Ս» ԻՍԿՈՒՀԻ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
22 Օգոստոս 2018

ՄԻՀԱԼԻՃ, ՀԱԼԷՊ, ՊՈԼԻՍ (Ա.)
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
25 Օգոստոս 2018

ԱԿՆԱՐԿ
ՏԵՍԱԿԷՏ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ՅՈՅՍԻ ՊԱՐԸ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
30 Օգոստոս 2018

ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՈՅՇ ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ
31 Օգոստոս 2018

ՆԱԹԱԼԻ
ՍԻԼՎԻ ՊԱԼԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2018

ՄՈՒԹ ՅՈՅՍԵՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
5 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱԿ
ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
18 Օգոստոս 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Բ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
26 Օգոստոս 2018

ԱՆՏԱՌԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ (Գ․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՏԵՂՈՒՄՆԵՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
10 Օգոստոս 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ՍԻՐԵԼԻՍ
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ
ՊԱՐԱՊ ԵՐԿԻՆՔ
ՄԷԿ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՅՔԱՐԸ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
10 Օգոստոս 2018

ՅԱՆԿԱՐԾ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
11 Օգոստոս 2018

ՉՈՐՍ ԿՈՂՄԵՐԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
11 Օգոստոս 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ Օ ԿԷՏԸ
ՑԵՐԵԿ ՈՒ ԳԻՇԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
12 Օգոստոս 2018

ՄՐՋԻՒՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
13 Օգոստոս 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
14 Օգոստոս 2018

ԵԹԷ ԿԱՐԵՆԱՅԻ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
14 Օգոստոս 2018

ԿՂԿՂԱՆՔԻՍ ԽՄԲԱԳԻՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Օգոստոս 2018

ՓԱԼԱՍԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ՊԱՏՐԱՆՔ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
16 Օգոստոս 2018

ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՀԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Օգոստոս 2018

ԳՐՈՂՆԵՐԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
18 Օգոստոս 2018

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ
ՅԱՍ
18 Օգոստոս 2018

ՕՐԷ ՕՐ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
19 Օգոստոս 2018

ԱՅՍ ՏՂԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
20 Օգոստոս 2018

ՇԻԿԱՑԱԾ ՄԱՐՄԱՐ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
23 Օգոստոս 2018

ԼԱՍ ՎԵԿԱՍ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
23 Օգոստոս 2018

ՊԱՏԵՐԱԶՄԷՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
26 Օգոստոս 2018

ԹԱԹԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
27 Օգոստոս 2018

ՆՈՒԱՂՈՒՄ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Օգոստոս 2018

ՏԱՌԵՐՈՒ ՈՅԺԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
28 Օգոստոս 2018

ՏԷՆ ՊԻԼԶԷՐԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԻՄ ՔԱՂԱՔ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
29 Օգոստոս 2018

ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
4 Սեպտեմբեր 2018

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
5 Սեպտեմբեր 2018

ԼԱՅՔԵՐ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՆԿՈՉԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԶՐՈՅՑ ԼԵԶՈՒԻՍ ՀԵՏ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
8 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (8)
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
21 Օգոստոս 2018

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԴԷՄՔԴ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՍԹԱԼ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
22 Օգոստոս 2018

ՊԶՏԻԿ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
ՀՈՒԿՕ ՖՕՆ ՀՈՖՄԱՆՍԹԱԼ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
26 Օգոստոս 2018

ԳԻՇԵՐ
ՀԵՌՄԱՆ ՀԵՍՍԷ
Թրգ.՝ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
28 Օգոստոս 2018

ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգ.՝ ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԻՄԱՍՏՈՒՆԸ ՇՔԵՂՕՐԷՆ ԴԱՍԱԽՕՍԵՑ
ՍԹԵՖԸՆ ԳՐԷՅՆ
Թրգ. ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԾԱՌԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգ. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
7 Սեպտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԵՐ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
ՈՒՐՈՒԱՆԿԱՐ1965-1995 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒ
ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ
ԳԱՀԻՐԷ, 2018
9 Օգոստոս 2018

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ
24 Օգոստոս 2018

ՆԱԽԱՃԱՇԸ
25 Օգոստոս 2018

ՓՈՂԿԱՊ
25 Օգոստոս 2018
ՔԷՏԻԼԷՔԸ
25 Օգոստոս 2018

ՄԵՐ ԱՄԵՐԻԿԱՆ
25 Օգոստոս 2018

ՄՈՒՆՃՈՒՍՈՒՆՑԻՆԵՐ
27 Օգոստոս 2018

ԼԵԶՈՒԴ
27 Օգոստոս 2018

ՎԻԹԱՄԻՆՆԵՐԸ
27 Օգոստոս 2018

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱՐԱՆ
29 Օգոստոս 2018

ԿԱՐԵՒՈՐԸ
29 Օգոստոս 2018

ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՎ
29 Օգոստոս 2018

ՊԱՐՈՆ ԱՄԲԱԿՈՒՄ
1 Սեպտեմբեր 2018

ԿԱԹԸ ԹԱՐՄ ԽՄԵՑԷՔ
1 Սեպտեմբեր 2018

ՊԱՇՏՕՆ ՄԸ ՏՈՒԷՔ
1 Սեպտեմբեր 2018

ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
1 Սեպտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԽՈՒԼ Է
6 Սեպտեմբեր 2018

ՄԱՍՆԱՎՃԱՐՈՎ ՎԱՃԱՌՈՒՄ
6 Սեպտեմբեր 2018

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ԿԵԱՆՔԻ ԱՆԻՒԸ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՊԻՊ
15 Օգոստոս 2018

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s