«ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐՆԵՐ»

45100775_2032312606830945_5580139472239984640_n

«ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐՆԵՐ»
ԼԻԱ ՆԻԿՈԼԵԱՆ
Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգ. Վարժարան, Գ միջնակարգ

Օր մը, երբ զբօսանքը վերջացած էր ու մենք շարքի կեցեր էինք, մեր բոլորին գիրքեր բաժնեցին: Կարեւորութիւն չտուի եւ շարունակեցի խօսիլ, երբ ընկերուհիս ըսաւ.

– Լիա՛, հոս անունդ կայ:

Վայրկեան մը կեցայ չհասկնալով, թէ ի՛նչ կ’անցնի կը դառնայ, մոռցեր էի, որ մեր գիրքը մօտ ատենէն պիտի առնենք:

Շատ աղուոր զգացում մըն է տեսնելը, թէ իմ ընկեր-ընկերուհիներս կը կարդան մեր շարադրութիւնները: Հպարտ զգացի եւ ուրախ:

Շատ յաջող գիրք մըն է «Կանաչ Խնձորներ»ը։ Ամէն մարդ կարդաց եւ շատ սիրեց, բայց այս ամէնը պիտի չըլլար առանց մեր ուսուցչուհիին:

Շնորհակալութի՛ւն, օրիո՛րդ:

 

ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐԸ
ՏԵՍԻԼ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգ. Վարժարան, Զ կարգ, նախակրթարան

Անցեալ տարի միացայ «Փոքրիկ գրողներու ակումբ»ին: Ամէն Հինգշաբթի կը հաւաքուէինք եւ ամէն մէկը կը ներկայացնէր իր գրածը: Մեր ուսուցչուհին խոստացաւ, որ մեր գրածները պիտի հաւաքէ եւ գիրք մը պիտի կազմէ:

Քանի մը ամիս ետք մեր դպրոցի տնօրէնը կանչեց մեզ եւ բաժնեց «Կանաչ Խնձորներ»ը:

Երբ դպրոցէն տուն վերադարձայ, շուտով մեծ պապայիս գացի եւ գիրքը ցոյց տուի: Ան շատ հպարտ էր ինձմով եւ ըսաւ, որ շարունակեմ գրել:

Ես շատ ուրախ էի, որ այս խնձորներէն մէկն էի եւ ընտանիքս շատ հպարտ էր ինձմով:

 

ԳԻՐՔԸ
ՍԵՒԱՆ ՊԱԼԹԱՅԵԱՆ
Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգ. Վարժարան, Բ. միջնակարգ

Երբ «Կանաչ Խնձորներ» գիրքը առի, շատ ուրախացայ եւ շատ հպարտ զգացի, նախ որովհետեւ առիթ ունեցայ մասնակցելու այդ աշխատանքին, երկրորդ՝ որովհետեւ բոլոր դասընկերներս իմ գրած շարադրութիւններս կրնային կարդալ, ես ալ իրենց գրածները կարդալով օգտուեցայ իրենց պատմութիւններէն:

Այս գիրքը երբ ընտանիքիս ցոյց տուի, բոլորը շատ սիրեցին եւ հաւնեցան անոր գաղափարը: Պիտի պահեմ այս գիրքը, որ օր մը նաեւ զաւակներուս ցոյց տամ եւ զիրենք քաջալերեմ, որ իրենք ալ հայերէն գրեն եւ ունենան իրենց կարծիքները:

Ես ալ անշուշտ պիտի շարունակեմ նոր պատմութիւններ գրել:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

 

 

 

 

 

ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿ

45033130_306029589990424_8397625343967494144_n

ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿՍ
ՏԵՍԻԼ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգ. Վարժարան, Զ․ կարգ, նախակրթարան

Շատ կը սիրեմ մեծ մամայիս տունը երթալ: Մայրս կ’աշխատի եւ չ’ուզեր, որ տունը մինակս մնամ, ատոր համար մեծ մամայիս կ’երթամ:

Օր մը գացի եւ մեծ մամաս թէյ կը պատրաստէր: Ջուրը կ’եռար. hանեց կրակին վրայէն. այդ պահուն ես իր քով կեցած էի: Յանկարծ ճըլը՛մփ, ջուրը վրաս ցատկեց:  Ցաւ զգացի եւ բաւական լացի: Մեծ մամաս չէր գիտեր ի՛նչ ընէր: Արագ մը բժիշկին հեռաձայնեց: Թէեւ մեծ բան մը չէր, բայց շատ կ’այրէր:

Ժամը երեքին մայրս գործէն եկաւ: Մեծ մամաս չէր գիտեր ինչպէ՛ս ըսէր:
Մայրս լացիս ձայնը լսեց եւ արագ քովս եկաւ ու գրկեց զիս:

Քանի մը օր վերջ արդէն այդ բոլորը մոռցեր էի:

Մեծ մամաս շատ նեղուած էր, բայց ես մի՛շտ իր տունը պիտի երթամ անշուշտ:


ՄԵԾ ՄԱՄԱՅԻՍ ՃԱՇԵՐԸ

ՍԱՐԻՆ ԼՈՒՍԱՐԱՐԵԱՆ
Գահիրէ, Գալուստեան-Նուպարեան Ազգ. Վարժարան, Զ․ կարգ, նախակրթարան

Իմ մեծ մամաս շա՜տ համով ճաշեր կ’եփէ, բայց իմ ամենէն շատ սիրածս մանթին է: Միշտ կ’օգնեմ իրեն, երբ մանթի շինէ: Այս ճաշը Կեսարիայէն եկած է եւ կը բաղկանայ շատ փափուկ խմորէ մը, մէջը՝ միս եւ ունի նաւակի ձեւ:

Օր մը մեծ մամայիս պիտի քնանայի: Մեծ մամաս ըսաւ.

– Սարի՛ն, եկո՛ւր մանթի շինենք:

– Շատ լաւ,- ըսի:

Մեծ մայրս խոհանոց գնաց խմորը շաղելու եւ երբ վերջացուց, զիս կանչեց: Խոհանոց մտայ եւ սկսանք միասին մանթի շինել: Առաջին անգամ որ ձեւ տուի, խմորը չէր փակչեր. մեծ մամաս ըսաւ, որ ամուր սեղմեմ ծայրերը:

Վերջացուցինք եւ մանթին ափսէով փուռը դրինք:

Հազիւ փուռէն ելաւ, ամենէն առաջ ես սկսայ ուտել: Շա՜տ համով էր:

Մեծ մամաս ամենէն համով ճաշերը կ’եփէ:

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ: