ՀԱՅՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ

Էրմէնի վաթանտաշլարըմըզըն-1

ارمنى وطنداشلرمزك كليسا انتخابات حقنه مالكيتلرينك اللنجى سنهء دوريه سى مناسبتيله٣٠ مايس١٩١٠

تاريخنده يدى قله ارمنى خسته خانه سى باغچه سنده اجرا قلنان شنلكلردن بر منظره

Ermeni vatandaşlarımızın kilise intihabat hakkına malikiyetlerinin ellinci sene-i devriyesi münasebetiyle 30 Mayıs 1910 tarihinde Yedikule Ermeni hastahanesi bahçesinde icra kılınan şenliklerden bir manzara.

Տեսարան մը՝ Եէտիքուլէ (Եօթնաբուրգ) հայկական հիւանդանոցի պարտէզին մէջ տեղի ունեցած տօնախմբութիւններէն, 30 Մայիս 1910 թուական՝ մեր հայ հայերնակիցներու եկեղեցական ընտրութեանց մէջ իրաւունք ձեռք բերելու (Ազգային Սահմանադրութիւն հայոց) 50րդ տարեդարձին առթիւ

 

ö

يدى قله ارمنى خسته خانه سى باغچه سنده اجرا اولنان شنلكلرده ديكر بر منظره

Yedikule Ermeni hastahanesi bahçesinde icra olunan şenliklerde diğer bir manzara.

Եէտիքուլէի հայկական հիւանդանոցի պարտէզին մէջ տեղի ունեցած տօնախմբութիւններէն այլ պատկեր մը

«Ռեսիմլի քիթապ» («Պատկերազարդ գիրք»), լոյս կը տեսնէ ամէն ամիս, գրական, քաղաքական, արուեստի, իմաստասիրական, ընկերային հանդէս, խմբագրապետ՝ Մ. Ռաուֆ, Կ. Պոլիս, Օգոստոս 1326 (1910), հտ., թիւ 23։

Թարգմանեց՝ Գայիանէ Նալպանտեան

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s