ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Հոկտեմբեր – 8 Նոյեմբեր 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
Կ’ԱՐԺԷՐ։ ԱՅՍՔԱՆ ԳԻՏԷՐ:
ՀԷՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
25 Հոկտեմբեր 2018

Ի՜ՆՉ ԱՂՈՒՈՐ ԵՆ ԱՅՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐԸ
ՀԷՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
5 Նոյեմբեր 2018

 

ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՆՐԱԾԱՆՕԹ ԲԺԻՇԿԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԱՍՏՈՒԾՈՅՍ ՀԵՏ
ՍԻՐԱՆ ԱՒԸՆԵԱՆ ԱՄՊԱՐՃԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԱԿՆԱՐԿ
ՈՒՂԵՂՆԵՐԸ Ո՞ՒՐ ԳԱՑԻՆ, ԿՈՐԱՆ
ՓԱԹԻԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
ՄԱՆԷ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ
13 Հոկտեմբեր 2018

ՈՒԺԵՂ ԵՒ ՄԵՂՄ ՏԱՏԻԿԸ
ՊԷԹԻ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
13 Հոկտեմբեր 2018

ՇԱՐԺԻԼ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
15 Հոկտեմբեր 2018

ՈՒՇԱՑԱԾ ՆԱՄԱԿ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
15 Հոկտեմբեր 2018

ԾՈ՞Վ ԹԷ ԱՒԱԶԱՆ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
24 Հոկտեմբեր 2018

ՍՆՏՈՒԿ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
27 Հոկտեմբեր 2018

ՊԱՏՄԵ՞Լ
ԱՍՈՒՆ
30 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ՄԻՋԵՒ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՍՆԱՓԱՌ ՁԻՒՆԱՄԱՐԴ
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
7 Նոյեմբեր 2018

ԱԳԱՐԱԿԸ
ՍԻԼՎԱՆԱ ՍԱԱԹՃԵԱՆ
7 Նոյեմբեր 2018

«ԱԿՌԱՅ-ՀԱՏԻԿ»
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՃ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԵՐ (10).
ԱՇՆԱՆ ՏԵՐԵՒ
ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄՈԽՐԱՑԱԾ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
13 Հոկտեմբեր 2018

ԱՂԲԱՄԱՆԸ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
14 Հոկտեմբեր 2018

ԵՐԱՆԳՆԵՐ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
14 Հոկտեմբեր 2018

ՅՈՒՍԱՍՏՂ
ՅԱՍ
14 Հոկտեմբեր 2018

ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՄԱՏԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
15 Հոկտեմբեր 2018

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՈՌԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Հոկտեմբեր 2018

ԼՈՒՌ ՀՐԱԺԵՇՏ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
18 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻՆ ԴՈՒՌԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԱՐՑՈՒՆՔԻ ՇՆՈՐՀԸ
ՀՍԿՈՒՄ
ՎԵՐՋԻՆ ՎԱՅՐԿԵԱՆԷՆ ԱՌԱՋ
ԲԱՐԻ ԳԻՇԵՐ
ՔԱՒԵԼ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
24 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻԹԼԵՌԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
25 Հոկտեմբեր 2018

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆՍ ԲԱՆՏԵՑԻ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
26 Հոկտեմբեր 2018

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՒՏԸ ԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ
ԻՆԾԻ ԼՍԷ ԴՈՒՆ
ԵՐԲ ԿԻՆ ՄԸ ԽԱԲԷ
ԵՒԱ
ԿԱՐՃ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
30 Հոկտեմբեր 2018

ՈՉ ԵՏ ՆԱՅԻԼ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՊՈՉՆ ՈՒ ՊՈՉՈՒՀԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Նոյեմբեր 2018

ԿՐԱԿ ՉԷՄԷՉԵԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Նոյեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ՁԱՅՆԵՐ
ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ
ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՐՏԸ
ԿԱՏԱԿ, ՍԻՐԵԼԻՍ
ԿԵԱՆՔԸ ԱՌԱԾԻ ՆՄԱՆ
ՍՊԱՌՈՒՄ
ՄԵՂՔԸ
ՍԻՐԵԼԻՍ
ՊՕՂՈՍ ՊՈԿՏԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾ.
ԱՒԱԶԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐ
ԹԱՑ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
6 Նոյեմբեր 2018

ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐ
ՖՐԻՏՐԻԽ ՆԻՑՉԷ
Թրգմն․ ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2018

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
ՀԱՅՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ
23 Հոկտեմբեր 2018

 

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
3 X 33
31 Հոկտեմբեր 2018

ԸՍԵԼԻՔ ԲԱՆ ՄԸ ՉՈՒՆԻՄ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԹԱՂԱՐՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿԸ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵՆԱՄԱՐՏԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԻՒՍՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԱՌԱՆՑ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
7 Նոյեմբեր 2018

ԱՐԵԱՆ ՃՆՇՈՒՄՍ
7 Նոյեմբեր 2018

ԸՆԴՍԵՂԱՆԵԱՅ ԹԻՒՐԶԳԱՅՆՈՒԹԻՒՆ
7 Նոյեմբեր 2018

 

YOUTUBE
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԸ ՄՏԻԿ Կ’ԸՆԵՄ
Հեղինակ՝ ՕՐՀԱՆ ՎԵԼԻ
Թարգմանիչ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԼՈՒՌ ԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ
Հեղինակ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Ա՜Խ… ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ
Հեղինակ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԼԱՎԻՆԻԱ
Հեղինակ՝ ԷՕԶՏԵՄԻՐ ԱՍԱՖ
Թարգմանիչ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

ԱՆՁՐԵՒ ԿԸ ՏԵՂԱՐ
Հեղինակ՝ ՃԱՀԻՏ ՍԸԹՔԸ ԹԱՐԱՆՃԸ
Թարգմանիչ՝ ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
1 Նոյեմբեր 2018

 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
FORTNITE
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
ԺԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
18 Հոկտեմբեր 2018

ԱՂՔԱՏ ՏՂԱՆ
ՈՒԻԼԻԱՄ ՂԱՈՒԻ
ՇԱՄԻՐԱՄ ԳԱԹԱՆԱՇՕ
ՄԱՅԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

ԵՍ ՀԱՅ ՉԵՄ
ՃԱՄԱԼ ՊԱՃՃԱԼԻ
18 Հոկտեմբեր 2018

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ԽԱՂԵՐ
ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
18 Հոկտեմբեր 2018

ԱՊԱԳԱՅ
ԼԻՄԱ ԳԱՐԱԳՈՒՇ
22 Հոկտեմբեր 2018

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՊՏՈՅՏ
ՀԵՐԱ ԱՐՍԼԱՆ
22 Հոկտեմբեր 2018

ՏԱՐԵԴԱՐՁՍ
ՄԵԼԱՆԻ ԳՈՒՇ
22 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻՆ ՔԱՐԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ՆԱԹԱՆ ՏՈԼԱՇ
22 Հոկտեմբեր 2018

ՀԱՅ ԼԵԶՈՒ
ՔՐԻՍՏ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
ՍԷՐԼԻ ՀԱՆՈՒՆԻՔ
23 Հոկտեմբեր 2018

Ի՜ՆՉ ԳԷՇ Է ԱՅՍ ՍՈՒՏԸ
ՀԵԼԷՆ ԱԼԱՇ
ՍՏԱԽՕՍ ՏՂԱՆ
ՀԱՐԻ ՀԱՐՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇԵԱՆ
24 Հոկտեմբեր 2018

ՍՈՒՏԸ
ՆԻՔՈԼ ԻՇԿԻՒԶԱՐ
24 Հոկտեմբեր 2018

ԲԱՐԵԿԱՄԻ ՄԸ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ՀԻՒՐ Կ’ԵՐԹԱՄ ԲԱՐԵԿԱՄԻ ՄԸ ՏՈՒՆԸ
ՆԱՐԵԿ ՍՎԱՃԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ
ԼՈՌԻ ՊԱԼԱՏԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՔՈՅՐԻԿՍ
ԷՐԻՔԱ ԳՈՒՄՐՈՒԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՔՈՅՐՍ ՔՈՒՆԻՆ ՄԷՋ
ՄԱՐԻԱ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿՍ
ՏԵՍԻԼ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ՄԵԾ ՄԱՄԱՅԻՍ ՃԱՇԵՐԸ
ՍԱՐԻՆ ԼՈՒՍԱՐԱՐԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

«ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐՆԵՐ»
ԼԻԱ ՆԻԿՈԼԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԿԱՆԱՉ ԽՆՁՈՐԸ
ՏԵՍԻԼ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԳԻՐՔԸ
ՍԵՒԱՆ ՊԱԼԹԱՅԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԻՍ ԱՌՕՐԵԱՆ
ԼԷՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՀԱՅԵՐԷՆԸ ՇԱՏ ԿԸ ՍԻՐԵՄ
ՎՐԷԺ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՍՊԻՏԱԿԱՁԻՒՆԻԿԸ
ՃԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
5 Նոյեմբեր 2018

Ի՞ՆՉ Կ’ՈՒԶԵՄ ԸԼԼԱԼ…
ԼԻԱՆԱ ՏԻՔՊԻՔԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԷՍ
ԿԱԼԻՆԱ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԵՐԵՒԱԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՒԷՆ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԿԱԼԻՆԱ ՊՕՅԱՃԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ԱՄԵՆԱՄՏԵՐԻՄ ԲԱՐԵԿԱՄՍ
ԼՈՒՍԻԱՆԱ ՀԷԳԻՄԵԱՆ
5 Նոյեմբեր 2018

ՌՈՓԱՆԶԸԼԸ
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
5 Նոյեմբեր 2018

 

 

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s