ՊԱՀ ՄԸ

ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ

Բլուրին կատարին կեցած
Վայրագօրէն կը դղրդացնէ ամբողջ շրջանը
Հրացանին պայթիւններով…
Կէս ժամ վերջ
Անձկութեամբ արցունքը կը թափէ երկինքը,
Գերեզմանատան լռութիւնը կը տիրէ:
Խոժոռ ժայռերուն ետեւը կը գտնուին
Ճռճռացող դռներ
Սուրբի մը պատկերը
Ու քանի մը մոմակալ:
Հովը կ’անցնի ծառերուն մէջէն իրեն հետ բերելով
Եկեղեցւոյ զանգի մը մարմրուն ղօղանջը
Խանգարելով սքանչելի լռութիւնը:
Ու նայելով ձայնին եկած կողմը
անհանգիստ խռովք մը կ’անցնի էութենէս…

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s