ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿ

8 Նոյեմբեր – 8 Դեկտեմբեր 2018

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԼՈՅՍ… ԼՈՅՍ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
12 Նոյեմբեր 2018

ՏԵՍԱԿ ՄԸ ԼՈՒԾՈՒՄ ԳՏԱԾ Է
ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
20 Նոյեմբեր 2018

ՊԱՅՈՒՍԱԿԻՆ ՄԷՋ ՏՈՄՍԱԿ ՄԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
23 Նոյեմբեր 2018

Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԸՍԷ ԻՆԾԻ
ՀԵՐՎԷ ԺԷՕՐԺԸԼԷՆ
28 Նոյեմբեր 2018


ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՊԱՅՈՒՍԱԿԸ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
9 Նոյեմբեր 2018

ԱՆՈՒՇ ԼԵԶՈՒՆ…
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
24 Նոյեմբեր 2018

ՊԱՐՈՆ ԹԱԳՈՒՈՐԸ ԿԱՄ ԹԱԳՈՒՈՐ ՈՒՍՏԱՆ
ԱՆԻ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

ԳԵՂԱՐԴ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
4 Դեկտեմբեր 2018


ԱԿՆԱՐԿ
ՏԱՐԲԵՐ ԱՆԿԻՒՆ
ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
13 Նոյեմբեր 2018

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է
ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ
15 Նոյեմբեր 2018

Ո՞ՒՐ ՏՕՆԵԼ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ
ՅԱՐՈՒԹ Գ.
24 Նոյեմբեր 2018

ՄԷՋՏԵՂ ԵԼԼԵԼՈՒ ԵՒ ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ
ՊԷԹԻ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
27 Նոյեմբեր 2018

ՄԵՐ ՊԱՏՇԳԱՄԻՆ ՈՒ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՀԻՒՐԵՐԸ (Ա․)
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
28 Նոյեմբեր 2018

ՍԱՂԱՒԱՐՏՈՎ ԱՂՋԻԿ
ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ
28 Նոյեմբեր 2018

ԳՈՑ ՇՈՒԿԱՅ
ԷՕԶԿԷ ՊԱՔԻՐ ԷՖԷ
4 Դեկտեմբեր 2018

ՈՒՂԵՂՆԵՐԸ Ո՞ՒՐ ԳԱՑԻՆ, ԿՈՐԱՆ (Բ․)
ՓԱԹԻԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
ՄԱՆԷ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2018


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՏՐՏՄԱԹԱԽԻԾ ԱՇՆԱՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
9 Նոյեմբեր 2018

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
11 Նոյեմբեր 2018

ԼՈՒՍԱԳՆԱՑՔ
ՅԱՍ
14 Նոյեմբեր 2018

ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ.
ԻՂՁ
ԾԱԾԿՈՅԹ
ԴԵՂԻՆ
ՎԵՐՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ
ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ
15 Նոյեմբեր 2018

ՀԱՅ ԳԻՐՔԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
16 Նոյեմբեր 2018

ԽՐԻՄԵԱՆ ԽԱՄԱՃԻԿ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
18 Նոյեմբեր 2018

ԱՆԴԷՄ
ԱՍՈՒՆ
19 Նոյեմբեր 2018

ՊԱՀ ՄԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
21 Նոյեմբեր 2018

ԿԱՂՆԻՆ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
25 Նոյեմբեր 2018

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԱԺՈՂՈՎ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
1 Դեկտեմբեր 2018

ՃԱԲՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՔՈՒ
Ծ. Թ. ՊԱԼԵԱՆ
2 Դեկտեմբեր 2018

ԲԵՐԿՐԱՆՔԻ ՏՈՄՍԸ
ԼԱՐԱ ԱՐԹԻՆ
2 Դեկտեմբեր 2018

ՄԱՏԱՂ
Մ. Ա.
4 Դեկտեմբեր 2018

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ
ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
6 Դեկտեմբեր 2018

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ
ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2018


ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԱՇՈՒՆԸ
ՖՐԻՏՐԻԽ ՀԷՕԼՏԵՐԼԻՆ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
15 Նոյեմբեր 2018

ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ԵՒ ՑԵՐԵԿՈՒԱՆ ԾԱՌԸ
ԱՏՈՆԻՍ
Թրգմն. ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
16 Նոյեմբեր 2018

ԱՇՆԱՆ ՕՐԸ
ՌԱՅՆԵՐ ՄԱՐԻԱ ՌԻԼՔԷ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
17 Նոյեմբեր 2018

ԱՇՈՒՆԸ
ՌԱՅՆԵՐ ՄԱՐԻԱ ՌԻԼՔԷ
Թրգմն. ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ
25 Նոյեմբեր 2018


ԲԱՐԲԱՌ
ԴՈ՞Ր Ա ԿԵԹԱՍ, ԹԱՒՇԵԱ՛Յ, ՈՐ ՉԻՐ ԵԿԵ ԱՐԱՅԻԿ ԽԱՆԴՈՅԵԱՆԻ ԹԱՂՈՒՄԻՆ
(Ապարանի բարբառ)
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՓԵՆ
21 Նոյեմբեր 2018

ԱՌԱԿ
ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ ԾԱՌԸ
ՏԻՐՈՒԿ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
9 Նոյեմբեր 2018


ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐ
ՄԱՔՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ
13 Նոյեմբեր 2018

ԱՉՔ ՄԸ
13 Նոյեմբեր 2018

ԱՊՈՒՇ ՄԸ
13 Նոյեմբեր 2018

ՍՔԱՆՉԵԼԻ՜ Է
13 Նոյեմբեր 2018

ՖԱՔԻՐԻՆ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԸ
13 Նոյեմբեր 2018

ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ
17 Նոյեմբեր 2018

ԻՄ ՀԱՅՐԻԿՍ
17 Նոյեմբեր 2018

ՍԵՒ ՀԱԳՈՒՍՏԸ
17 Նոյեմբեր 2018

ՊԻՏԻ ԵՐԿՆՑՆԵՆ ԽԱՂԸ
24 Նոյեմբեր 2018

ՍԱ ԲԵՐԱՆԴ
24 Նոյեմբեր 2018

ԽՈՒՌՆ ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆ
24 Նոյեմբեր 2018

ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԾԻԴ
28 Նոյեմբեր 2018

ԳԻՒՏԵՐ
28 Նոյեմբեր 2018

ՀՆԱՐԱՄԻՏ ՓՈՂԱՀԱՐԸ
28 Նոյեմբեր 2018

ԼՌՈՒԹԻՒՆ
2 Դեկտեմբեր 2018

ՉՈՐՍԸ
2 Դեկտեմբեր 2018

ՊԱՐՈՆԸ ԸՍԱՒ
2 Դեկտեմբեր 2018

ԹԱՐԳՄԱՆ
5 Դեկտեմբեր 2018

ՍԵՆԵԿԱՊԱՆՈՒՀԻ
5 Դեկտեմբեր 2018

ԹՈՒԻՍԹԸ
5 Դեկտեմբեր 2018

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆԵՐԸ
5 Դեկտեմբեր 2018


ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ
ՆԱՅՈՒԱԾՔԸ
ՄԻՍԱՔ ԵԱԿԱՆ
19 Նոյեմբեր 2018

ՁՈՒԿ ԵՒ ՇՈՒՆ
ՍԱԼԲԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
ԱՆՆԱԼԻՆ ՄԱՆԲՈՒՐԵԱՆ
ԼՈՒՍԻՆ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆ
ԿՐԻԹԱ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ
20 Նոյեմբեր 2018

ՄԵՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
ԿԱԼԻՆԱ ՇԷՕՀՄԷԼԵԱՆ
22 Նոյեմբեր 2018

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԵՐԷՍ
ԼՈՒՍԻԱՆԱ ՀԷԳԻՄԵԱՆ
22 Նոյեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊՏՈՅՏ
ՍԵՒԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
22 Նոյեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑՍ
ԼԷՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
22 Նոյեմբեր 2018

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՍ
ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
28 Նոյեմբեր 2018

ՀՕԲԱՐՍ
ԱԼԵՔՍ ՆԱՐԻՆԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

ԳԼՈՒԽՍ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ
ԳԱԳԻԿ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

ՄԱՆԿՈՒԹԵՆԷՍ ԱՆՀԱՃՈՅ ԴՐՈՒԱԳ ՄԸ
ՃՈՐՃԻՆԱ ԱՄԻՐԱԼԵԱՆ-ՔԱԼԵՆՏԵՐԻ
30 Նոյեմբեր 2018

«ԵՐԲ ՏԱՆՍ ԼՈՅՍԵՐԸ ՄԱՐԵՑԱՆ․․․»
ՆԱԹԱԼԻ ԷՔԻԶԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

ՀՕՐՍ ԾԽԱԽՈՏՆԵՐԸ
ՄԱՐԻԱ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԷՆ ԴՐՈՒԱԳ ՄԸ
ՆԵԿՏԱՐԻԱ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

«ԵՐԲ ՇՆԻԿՍ ԿՈՐՍՈՒԵՑԱՒ»
ՏԵՍԲԻՆԱ ԲԻՍՔՈՒԼԵԱՆ
30 Նոյեմբեր 2018

ՃԱՏՐԱԿԸ ԵՒ ԵՍ
ՍԵՒԱԿ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ
2 Դեկտեմբեր 2018

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ
ՈՎՍԱՆՆԱ ՏԼՏԼԵԱՆ
ՍԻԼԻՆԱ ՔՐԷՅԹՄ
ԹԱՄԱՐ ԱՍԻ
ՅԱՐՈՒԹ ՊԵՆԼԵԱՆ
ՄԱՐԻԱՄ ՍԻՆԱՆԵԱՆ
ԵԱՍՄԻՆ ԱՈՒԱՏ
ԳԱՅԻԱՆԷ ԿԷՃԷՔՈՒՇԵԱՆ
3 Դեկտեմբեր 2018

ՆՈՐ ՏԱՐԻ
ՎԱՐԴԱՆ ՄՈՒՐԱՏՃԸՕՂԼՈՒ
5 Դեկտեմբեր 2018

ԱՐՓԻԻՆ ՏՕՆԱԾԱՌԸ
ԱՅԳ ԿԷՕՐԱԼ
5 Դեկտեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԸ
ՍԷՐԼԻ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ՓԱԹԻԼ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
ՄԵՐԻ ՏՐԴԱՏԵԱՆ
ԼԻԶԱ ԱԲՈՎԵԱՆ
5 Դեկտեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊՏՈՅՏ
ԼԻԼԻԱՆ ՂԱՈՒԻ
6 Դեկտեմբեր 2018

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊՏՈՅՏ ՄԸ
ՃԱՔ ՄԼՈՒԽԻԷ
6 Դեկտեմբեր 2018

ՊՏՈՅՏ
ԳԱՐԻՆ ԳԱՀՔԷՃԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2018

ԱՌՕՐԵԱՍ
ՄԱՐԻԱՆ ՔԱԹԱՆԱՇՕ
6 Դեկտեմբեր 2018

ԵՐԱԶՍ
ՄԱՅԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
6 Դեկտեմբեր 2018

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s