Ո՞ՒՐ ԵՆ ՄԺԵՂՆԵՐԸ

ՍԻՒԶԱՆ ԲՌՆԱԼԵԱՆ

Մարդիկ կը տատամսին: Արդեօք իրենց մտածումը ճի՞շդ է: Մտածումը կարելի է, որ սխալ ըլլայ, բայց միտքին մէջ վազվզող մժեղները ստոյգ են: Մտածումները կը մոլորին ճամբուն վրայ, իսկ մժեղները ճամբայ չունին, որ մոլորին: Զանոնք, որոնք մտածումները կը ձեւաւորեն, կարելի չ’ըլլար բռնել եւ միտքին բոլոր սենեակներէն դուրս նետել: Այդ մժեղներէն տպաւորուած՝ կը վարակուի սիրտս: Թերեւս հակառակը պատահի: Անոնք սրտէս փախին: Նախկին ապրումներս պատճառ դառնան, որ մեղադրեմ մարդիկ, առանց գիտնալու, թէ ի՛նչ է իրականը: Ես ինձմէ հեռու ամէն բանի պատճառը կը հարցաքննեմ եւ քնքշութեամբ կը վարուիմ անոնց հետ, որոնք պէտք ունին հասկցուելու, որպէսզի վերջանան նեղութիւնները: Իսկ հիմա կը հասկնամ, թէ մարդոց տկար բնութիւնը եւ մեղաւորութիւնը մէջտեղ հանող մժեղները ո՛ւր կ’աղաղակեն։ «Ես քեզի կը դիմանամ, միայն թէ դուն ճշմարտութիւն եւ ողորմածութիւն գտիր քովս», կ’ըսէ իրական սիրող գիրկը:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s