ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

ՔՆԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ տարուան ամենագեղեցիկ տօներէն մէկը՝ Նոր Տարին: Ես շատ կը սիրեմ այս տօնը, որովհետեւ ընտանիքս եւ ես միասին կը տօնենք եւ կ’ուրախանանք:

3 Դեկտեմբերին մենք արդէն ծառը դրած ու զարդարած կ’ըլլանք: 31 Դեկտեմբերին մեր կիսամեայ քննութիւնը կ’ունենանք, ժամը 8:00-10:30 կը վերջացնենք քննութիւնը:

Յետոյ տուն կ’երթամ եւ կը պատրաստուիմ զարմիկներուս տունը երթալու, որ իրարու հետ տօնենք: Հոն կը խօսինք, կը խաղանք, կը պարենք…: Երբ ժամը 12:00 ըլլայ, երաժշտութիւն կը դնենք ու կը պարենք, կ’ողջագուրուինք, կը համբուրուինք ու վերջը կ’ուտենք:

Մեծ մայրիկներս, մայրս եւ զարմիկներուս մայրը համով ուտելիքներ պատրաստած կ’ըլլան: Երբ այս բոլորը վերջանան, իրարու նուէրներ կը բաժնենք եւ տուն կը վերադառնանք:

1 Յունուարին, առտու կանուխ, մեր նուէրները կը բանանք:

Այս տարին՝ 2018ն շատ լաւ անցաւ, կը մաղթեմ, որ 2019ն ալ լաւ անցնի ու պզտիկ երեխաները, որ աղքատ են, լաւ անցընեն այս տարի:

Այս տարին շատ արագ անցաւ: Մենք գալիք տարիներուն պէտք է օգնենք իրարու, սիրենք եւ լաւ ժամանակ անցընենք:

Կը մաղթեմ ուրախ, զուարթ եւ երջանիկ տարի մը բոլորին եւ բոլոր ընտանիքները ուրախ ըլլան մեզի պէս:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։


ՄԱՐԻԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ Ամանորը, տօնածառ պիտի զարդարենք: Այս տարի մենք 31 Դեկտեմբերին կիսամեայ քննութիւն պիտի ընենք եւ երկու ժամ պիտի մնանք, փոքրերը տուն պիտի մնան, խոր քունի մէջ պիտի ըլլան: Երբ հասնի 31 Դեկտեմբերը, առտու կանուխ պիտի գամ դպրոց եւ ընեմ կիսամեայ քննութիւնս: Երբ տուն վերադառնամ, պիտի շնորհաւորեմ տնեցիներուն Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը:

Մայրս միշտ ինծի կ’ըսէ․ «Այս տարի լաւագոյն տարին թող ըլլայ քեզի եւ բոլոր փոքրիկներուն համար»: Երբ գիշերը հասնի մեծ մայրս եւ հօրաքոյրերս պիտի գան մեզի: Այդ օրը մայրս համով ուտելիքներ կը պատրաստէ, ամբողջ ընտանիքով կը սպասենք կէս գիշերուան, երբ բոլորս միասին յետհաշուարկի կը սկսինք, ապա կը շնորհաւորենք զիրար, լաւ տարուան մը մաղթանքով:

Հայրս կ’երգէ, իսկ մայրս գինին կը բանայ ու մեծերը «կենաց» ըսելով կը շնորհաւորեն զիրար:

Ես այս տարի կ’ուզեմ, որ լեցուն նուէրներ ունենամ եւ ունենամ առանձին սենեակ մը, եւ մօրս եւ հօրս հետ նոյն սենեակը չբաժնեմ: Սենեակ մը, ուր կարենամ իմ գծած նկարներս դնել: Աստուծմէ կը խնդրեմ, որ ամէն մարդ լաւ ըլլայ եւ ոչ մէկ բանի պէտք ունենայ, որբ մանուկները տուն ունենան։ Կ’ուզեմ, որ Ամանորը իրենց համար լաւ անցնի:

Ամէն առտու «Փառք Աստուծոյ» կ’ըսեմ, որ ամէն ինչ ունիմ եւ կ’աղօթեմ, որ աղքատ մանուկները այս տարի անհոգ ու ուրախ Ամանոր մը անցընեն:


ՆՈՒՐԻԹԱ ՂԱՈՒԻ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ մեր սիրելի տօներէն մէկը՝ Սուրբ Ծնունդը: Ինծի համար ամենասիրելի տօնն է, որովհետեւ շատ նուէրներ կը ստանանք եւ շատ համով ուտելիքներ կ’ուտենք մայրիկիս եւ մեծ մայրիկիս ձեռքերէն:

Շատ խանդավառ եմ, որովհետեւ զարմիկներս կու գան, ամբողջ ընտանիքը կը հաւաքուի, կը խաղանք իրարու հետ եւ կ’ուրախանանք:

Այս տարի կ’ուզեմ, որ ընտանիքս առողջ ըլլայ, նիշերս աւելի լաւ ըլլան, անոր համար ալ շատ լաւ պէտք է սորվիմ:

31 Դեկտեմբերին, երկու ժամնոց քննութիւն պիտի ունենանք, յետոյ տուն երթալով պատրաստուինք, ընտանեօք ելլենք ու ուրախանանք:

Կը մաղթեմ, որ ամէն մարդ լաւ կեանք ապրի, իսկ անոնք, որոնք տուն չունին, տուն ունենան այս տարի, բոլորը ուրախ ըլլան, մանաւանդ ուսուցիչներս, ընտանիքս եւ ընկերներս:


ՏԱՆԻԷԼ ԳԱՍԱՊԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ իմ ամենասիրած ժամանակս՝ Նոր Տարին: Ես կը սիրեմ Նոր Տարին, որովհետեւ դպրոց չկայ, ժողովներ չկան եւ թմբուկի փորձի պէտք չէ երթալ: Այս Նոր Տարուան մենք ձիւնին կամ անձրեւին տունը կը նստինք ու տաք ապուր կ’ուտենք, վառարանը կը վառենք, շագանակ կ’եփենք ու կ’ուտենք:

Անցեալ տարիները Երիքով գացինք, հոն ուրախացանք: Մնացինք երկու տուներու մէջ, մեր գոցուած տուները, ուր աւազան ալ կայ: Կ’ուզեմ երթալ մեծ մայրիկիս, քանի ան շատ համով ճաշեր կը պատրաստէ մեզի համար:

Կը սիրեմ ընկերներուս հետ ձիւնով խաղալ եւ ձիւնեմարդ շինել:

Հիւրասենեակը ընտանիքի անդամներով նուէրները կը բանանք, կ’ուզեմ եւ միշտ ալ ուզած եմ, որ ընտանիքս ուրախ եւ հաճելի կեանք մը ապրի, ինձմով ուրախանայ:

Կը սիրեմ դպրոցը ընկերներուս հետ Կաղանդ Պապային նամակ գրել:

Նոր Տարուան ամենէն ուրախ պահը տօնածառ զարդարելու պահն է, որովհետեւ ընտանիքիդ հետ կ’ըլլաս եւ ուզած խաղալիքներդ կը կախես տօնածառին վրայ: Կը սիրեմ նաեւ տարուան վերջին տաս երկվայրկեաններու յետհաշուարկը 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1…:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։


ՆԱՐԵԿ ՍԻՆԱՆԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ տարուան ամենէն աղուոր տօնը: Ես շատ կը սիրեմ Ամանորը, որովհետեւ արձակուրդ եւ խաղալու ժամանակ կ’ունենանք, ոչ թէ սորվելու: Նոր Տարուան ծառը զարդարելն ալ կը սիրեմ: Այս տարի բոլոր աշակերտները նեղուեցան, որովհետեւ դասարանները տօնածառերով չզարդարեցինք:

Շատ կը սիրեմ մայրիկիս պատրաստած համով ուտելիքները եւ նուէրները:

Սուրբ Ծնունդին իմաստն է, որ մարդիկ ապրին խաղաղ եւ հետեւին Յիսուսի օրէնքներուն:

Ես շատ լաւ անցուցի 2018 թուականը, բայց կ’ուզեմ, որ 2019ը շատ աւելի լաւ տարի մը ըլլայ բոլորին համար: Ամենէն աւելին կ’ուզեմ, որ ընտանիքս խաղաղ եւ ուրախ ապրի եւ ունենայ երկար կեանք: Նաեւ այս տարի ինծի համար դպրոցական յաջող տարի մը ըլլայ: Պիտի փորձեմ ազատ ժամանակս ոչ թէ խաղալով անցընել, այլ՝ ընկերներով, դասերով եւ ընտանիքիս հետ: Աւելի լաւ պիտի հետեւիմ դասերուս:

Ես ոչ միայն կը մտածեմ իմ եւ ընկերներուս մասին, այլ այն մարդոց, որոնք երազանք մը պահած են եւ Աստուծոյ կ’աղօթեն ամէն օր. կը հաւատամ, որ այդ իրենց պահած երազանքը անպայման կ’իրականանայ: Իմ երազանքս է, որ այս տարի կռիւներ չըլլան եւ խաղաղ տարի մը ըլլայ:


ՄԵՂԵԴԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ տարուան ամենէն աղուոր տօնը՝ Ամանորը:

Մենք ամէն տարի, 31 Դեկտեմբերին, իրիկունը, ընտանեօք կը հաւաքուինք եւ կը տօնենք Ամանորը:

Ես շատ կը սիրեմ այս տօնը, որովհետեւ ամբողջ ընտանիքով հաւաքուած կ’ըլլանք: Մեծ մայրիկս եւ մայրիկս ամենէն սիրած ճաշերս եւ անուշեղէններս պատրաստած կ’ըլլան։ Երբ նուէրները կը բանանք, կը տեսնեմ ընտանիքիս ուրախութիւնը:

2018ն շատ աղուոր տարի մըն էր, որովհետեւ դասերուս մէջ շատ լաւ էի, ընտանիքս առողջ էր: Կը մաղթեմ, որ 2019 թուականը նոյնպէս ուրախ տարի մը ըլլայ ինծի, ընտանիքիս եւ ամբողջ աշխարհին համար:

Կը փափաքիմ, որ Աստուած ընտանիքս, հարազատներս եւ բոլոր փոքրիկները ուրախ եւ առողջ պահէ: Կը յուսամ, որ լաւ տարի մը ըլլայ 2019ը, դասերուս մէջ լաւ նիշեր բերեմ եւ փորձանքի մէջ չմտնեմ: Կը մաղթեմ, որ ամէն ընտանիք ուրախ անցընէ այս Նոր Տարին իրենց սիրելիներուն հետ եւ 2019 թուականը խաղաղ տարի մը ըլլայ:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։


ՅԱԿՈԲ ՂԱՈՒԻ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ահա մօտեցաւ տարուան ամենասիրելի եւ աղուոր տօներէն մէկը: Շատ ուրախ եմ, որ Սուրբ Ծնունդը պիտի գայ, ես եւ ընտանիքս տօնածառ պիտի դնենք, որպէսզի պատրաստ ըլլանք Սուրբ Ծնունդին:

Դպրոցը արդէն սկսանք զարդարել, ես եւ դասընկերներս իրարու հետ պիտի զարդարենք, իրարու նուէրներ պիտի բերենք, ուտելիք պիտի բերենք եւ աղուոր ժամանակ պիտի անցընենք:

Այս տօնին ես եւ քոյրիկս շատ նուէրներ պիտի ունենանք: Մենք մեր կիսամեայ քննութիւնը պիտի ընենք, ես շատ պիտի աշխատիմ ինքզինքիս վրայ, որպէսզի լաւ նիշեր բերեմ, ուրախանամ եւ արձակուրդին լաւ ժամանակ անցընեմ:

Արձակուրդին պիտի օգնեմ ընտանիքիս տունը զարդարելու, տօնածառ դնելու, որպէսզի երբ մէկը մեզի այցելէ, տունը գեղեցիկ զարդարուած տեսնէ:

Յուսամ այս տարի աղուոր ըլլայ, ուրախ անցնին տօնական օրերը, որպէսզի գալ տարի աղուոր տարի մը ըլլայ:

Գիտեմ, որ Նոր Տարին պիտի գայ եւ ուրախ եմ, քանի որ հարազատներուս պիտի այցելենք եւ աղուոր ընթրիք մը ունենանք:

Կը մաղթեմ, որ աղքատները պառկելու տեղ ունենան եւ իրենց ընտանիքներուն կամ ընկերներուն հետ աղուոր ժամանակ անցընեն եւ մեզի պէս վայելեն Սուրբ Ծնունդը:

Կը մաղթեմ, որ բոլոր ընկերներս յաջող ու հանգիստ տարի մը ունենան:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s