ԹԱԽԻԾ

ՄԱՐԻՆԱ ՊOԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ

Թունաւոր լեզուն, բխած արատաւոր հոգիէ, յորդառատ զայրոյթով կը պատէ խաղաղ հոգին, տրորելով ու քանդելով զայն։ Սակայն չի հանգչիր, չ’ունենար խաղաղութիւն։ Ալեկոծումները միշտ ներկայ են հոգիին յատակը։ Որքան ալ փորձես սիրով պարուրել զայն՝ ապարդիւն է։ Արմատը հաստատուն չէ։ Զայրոյթով զայրոյթ կը յառաջացնէ թէ իր, թէ դէմինին ներսիդին։

Թախծոտ պահերուն, յուշեր, ցաւեր թաքուն, վերստին կու գան արթուն։ Զարմանալին այն է, որ օրին արձանագրուած թախիծը աւելի ուժգին կը խփէ կուրծքին եւ կը խլէ  խաղաղութիւնը։ Կը տեւէ ժամեր, օրեր եւ երբեմն կը մնայ յարատեւ, թաքնուած խիստ մութ անկիւն մը, որ պատրաստ է որեւէ պահուն, արթննալու եւ խլելու հանգստութիւն։

Մութ գիշերին, անձայն ու խաւար, անյոյս ու անշշուկ, հոգիները խռով, միտքերը պղտոր, սիրտերը յորդած, մարմիններն սպառած կը սպասեն պայծառ առաւօտուն, մաքուր երկինքին, խաղաղ հոգիներուն, լուսաւոր միտքերուն, մաքուր սիրտերուն, որոնք կը մնան կախուած յոյսի բարակ թելէն։

Թաքուն մնացած, անյայտ սեպուած, խորը հոգիին, մէջը յատակին, իբրեւ անբիծ հրեշտակ, հեռու կեանքի արատներէն, կու գայ երեւան, պարզելով ճիշդ հակառակը՝  «արատաւոր հրեշտակ»։

Որքան հեռանաս, մեկուսանաս կամ մաքառիս կեանքին դէմ, այդքան կ’ընկղմիս։ Որքան փորձես մաքրել խիղճդ ուրիշներուն արատները յայտնաբերելով, այդքան կ’արատաւորուիս։

Ուրիշին բիծին ետին չես կրնար պահել մեծ կեղտդ։ Տարբեր խորամանկութեամբ չես կրնար պահել թաքնուած միտքդ։ Յանցանքով պատնէշ շինելով չես կրնար խափանել մեղքերդ։ Ետքն ալ խուսափելով չես կրնար ապահովել անմեղութիւնդ։

Գնացքին հակառակ, վերելքը վայրէջք դարձած է, իտէալները խորտակուած են… պահ մը կանք… վերստին նոր սեւեռումներ, նոր յոյսեր, նոր ուղեգիծ… վերստին կեանք։

Հազիւ կը փորձեմ մագլցիլ, յոյսի պզտիկ նշոյլին կառչած մաքառիլ հասնելու տեղ մը, անյայտ բայց եւ անողորմ ուժ մը վար կը քաշէ զիս։ Ո՞վ է, ի՞նչ է, եւ ինչո՞ւ է այս խարիսխի նման զիս բռնել, անշարժացնել եւ յատակը ամրացնել ուզողը։ Բայց եւ այնպէս ի՞նչ է եւ ուրկէ՞ է այդ անկոտրում, նահանջ չճանչցող ուժը ներսիդիս, որ երբեք ընկրկում չ’ընդունիր, իւրաքանչիւր սայթաքումի դարձեալ կայնելով, դարձեալ եւ յարատեւ կը մաքառի։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s