ՄԵԾ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՃԱՄՊՐՈՒԿԸ (Բ․)

ՄԵԼԻՍԱ ՖԷՐԱՀԵԱՆ

Անին այս առտու բաւական կանուխ արթնցած էր։ Այսօրը իրեն համար շատ կարեւոր էր, որովհետեւ բոլոր ազգականները այս տարի իրենց տունը պիտի հաւաքուէին։ Միասնաբար պիտի տօնէին Ս. Ծնունդը։

Մայրիկը այս գիշերուան համար քանի օրէ ի վեր անդադար ճաշ կը պատրաստէր, բայց դժբախտաբար ընտանիքի անդամներէն ոչ մէկը կրցած էր այդ ուտելիքներէն համտեսել։

– Այս ճաշերը հիւրերու համար պատրաստուած են, ոչ թէ ձեզի,- կ’ըսէր մայրիկը շարունակ։

Անին մայրիկին այս վարուելակերպին պատճառը բնաւ չէր հասկնար։ Մայրիկը վերջին օրերը շատ յոգնած էր։ Անին որոշեց, որ մայրիկին արթննալուն չսպասէ ու այս առտու նախաճաշի սեղանը ինք պատրաստէ։ Այսպիսով, առանց ժամանակ կորսնցնելու, պիտի կարենային եկեղեցի երթալ։ Սակայն Անին չէր գիտեր, թէ ո՞ր եկեղեցին պիտի երթային։ Մայրիկը կ’ուզէր մօտ տեղ մը երթալ, որպէսզի կանուխ տուն վերադառնային ու իր գործը շարունակէր։ Իսկ հայրիկը կը նախընտրէր երթալ ուրիշ եկեղեցի մը։

Հայրիկը կը սիրէր հանդարտութեամբ արարողութիւն մտիկ ընել, ոչ թէ պայքարիլ, որովհետեւ իր գաղափարով մարդ այդքան բազմութեան մէջ չէր կրնար աղօթել եւ արդէն մայրիկին ուզած մօտիկ եկեղեցւոյ հաւատացեալներուն մեծ մասն ալ ո՛չ թէ աղօթելու, այլ զրուցելու համար հոն կը գտնուէր։ Իսկ եկեղեցիին մէջ գտնուողներն ալ զիրար դիտելէն չէին կրնար մտիկ ընել արարողութիւնը։

Իրականութեան մէջ Անին այս տարի մայրիկին գաղափարը կը կիսէր, որովհետեւ մեծ հայրիկն ալ իրենց հետ պիտի գար եւ ան այլեւս շատ շուտ կը յոգնէր։ Մօտ գտնուող եկեղեցին երթալ իրենց համար աւելի տրամաբանական էր։ Բայց չէր գիտեր, թէ ի՞նչ պիտի ընէին։

Մտքին մէջի հարցումներուն առանց պատասխանելու ան կեդրոնացաւ իր ըրած գործին վրայ եւ սառնադարանէն մէկ առ մէկ հանեց պանիրը, ձիթապտուղը, անուշը, կարագը եւ այլն։ Ապա շտկեց սեղանը եւ քիչ յետոյ ամէն մարդ հաւաքուած էր սեղանին շուրջ եւ նախաճաշի սկսած։ Կէս ժամ վերջ ամէն մարդ վրան-գլուխը փոխելու համար վերադարձաւ իր սենեակը։ Մէկէնիմէկ Անիին ձայնին արձագանգը իմացուեցաւ.

– Աճապարեցէ՜ք, պիտի ուշանանք։ Մայրի՜կ, հայրի՜կ, մեծ հայրի՜կ, հայտէ՜:

– Կեցի՛ր, աղջիկ, մի՛ պոռար, պատրաստ ենք,- ըսաւ մայրիկը։

– Մայրիկ, ո՞ր եկեղեցին պիտի երթանք։

– Անշուշտ մօտը գտնուող եկեղեցին։ Գիշերուան պատրաստութիւններս տակաւին չվերջացան։ Պէտք է, որ ժամ առաջ տուն վերադառնանք։

– Հայրիկս ի՞նչ կ’ըսէ։

– Ես հոն երթալ չեմ նախընտրեր,- ըսաւ հայրիկը․- այսօր պէտք է որ բոլոր եկեղեցիները լենան, ոչ թէ մի քանի հատը։

– Սիրելի՜ս, ինչո՞ւ չես հասկնար․ պէտք է, որ արագ տուն վերադառնանք, որպէսզի ես ալ գործերս հասցնեմ։

– Խնդրեմ, մի՛ վիճաբանիք։ Հայրի՛կ, քանի որ մեծ հայրիկս ալ մեզի հետ կու գայ, որպէզսի ան ալ շատ չյոգնի, այս անգամ մայրիկիս փափաքը ընենք։ Չ’ը՞լլար,- հարցուց Անին ժպիտով մը։

Այսպիսով խնդիրը լուծուած էր եւ ընտանեօք մայրիկին ուզած եկեղեցին գացին ու արարողութեան վերջանալէն յետոյ տուն վերադարձան։ Բայց Անիին միտքը բանի մը կառչած էր: Եկեղեցին հանդիպած էր բազմաթիւ ընկերներու, սակայն չէր հասկցած, որ փոխանակ ներսը ըլլալու, ինչո՞ւ խմբովին եկեղեցիէն դուրս կեցած էին։ Անպայման պատճառ մը ունէին։

Ընթրիքի ժամը եկած, հասած էր։ Ընտանիքին բոլոր անդամները հաւաքուած էին սեղանին շուրջ։ Անին շատ ուրախ էր, ամէն մարդ կը խօսակցէր, կը կատակէր. ոմանք զիրար երկար ատենէ ի վեր չէին տեսած։ Շէնշող մթնոլորտ մը կը տիրէր Անիենց տունը։

Անիին աչքը պահ մը կառչեցաւ մեծ հօրը դէմքին եւ նոյն գոհունակ նայուածքը տեսաւ։ Ան ալ իրեն նման շատ գոհ էր իր ապրած պահէն։ Կամացուկ մը մեծ հօրը մօտեցաւ եւ ականջին բաներ մը ըսելէ յետոյ սենեակը գնաց։ Քիչ վերջ վերադարձաւ պայուսակով մը։

– Սիրելի ընտանիքս, գիտէք, որ այսօր Ս. Ծնունդ է։ Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:

– Ձեզի, մեզի մեծ Աւետիս,- պատասխանեցին ամէնքը։

– Ես ձեզի պզտիկ նուէրներ պատրաստեցի։ Կ’ուզեմ բաշխել։

Պայուսակը բացաւ ու իր ամենէն սիրած ծամակալը, հագուստը, տետրակը տուաւ իր զարմիկներուն, ու մեծերուն դառնալով.

– Ձեզի համար տեսանելի նուէրներ չունիմ։ Բայց իբր նուէր կ’ուզեմ պատմել Յիսուսի ծնունդին պատմութիւնը։ Ինծի համար յիշատակները ուրիշներու փոխանցուելով կը շարունակուին անմոռանալի մնալ,- ըսաւ Անին իր մեծ հօրը աչքերուն նայելով։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s