ԳԻՐՔԵՐ

ՃԱՆ ՊԱՐԸՇ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 8րդ դասարան

Գիրքեր, դուք
Գիտելիքի աղբիւրներ.
Ակ մը անհատնում․
Այս է պզտիկ աշխարհս:

Երկար, կարճ կամ հաստ՝
Ի՜նչ տարբերութիւն ունի․
Գիրքը գիրք է անբաժան,
Ուրախութեան ակ մը աշխարհի:

Գրել, կարդալ, պատմել․
Ամէնքն ալ հաճելի․
Այս փոքր տարիքիս
Գիրքերը աշխարհս եղան:


ԳԻՐՔԵՐ
ՍԵՍԻԼԻԱ ԿԻՒՆՏԻՒԶ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 8րդ դասարան

Պէտք է ամէն ատեն գիրք կարդանք,
Գիրքերը ուսուցիչ են.
Ամէն ատեն բան մը կը սորվեցնեն:

Գիրքերուն մէջի ամէն գիտելիք
Մեզի նոր բան մը կը սորվեցնէ․
Գիրքերը պահե՛նք:

Եթէ գիրք կարդանք,
Ամէն բանէ գաղափար կ’ունենանք․
Գիրքերը անբաժան ընկերներ են:


ԳԻՐՔԵՐ ԵՒ ԳՐՈՂՆԵՐ
ԺԱԳԼԻՆ ԱԳՊԱՇ
Իսթանպուլ, Էսաեան Վարժարան, 8րդ դասարան

Գիրքեր, լոյսի փունջեր
Գիտելիք հոտող․ գիրքեր,
Գալիք սերունդներուն համար
Գիտելիքի ակեր:

Պատմութիւն, հեքիաթ եւ բանաստեղծութիւն․
Հազարաւոր գրագէտներ․
Անոնց գրիչէն ելած ոսկի գրութիւններ:

Դուք մեր խորհրդանիշն էք,
Չմոռնա՛նք եւ
Այս ճամբան շարունակե՛նք:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s