ԼՈՅՍԸ ԽԱՒԱՐ Է

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

բաւիղներէ դուրս ճամբայ կը փնտռեմ,
արահետներ կը բացուին
դիմացս. ուղիներ դարձդարձիկ.
կիրճ ու կածաններու մէջէն
կը ճամբորդեմ.
մերթ խաւար,
նորէն խաւար,
այսօր խաւար,
ե՞րբ պիտի բացուի լոյսը՝
լոյսն աչքերուս մարմնական,
լոյսը հզօր եւ թաքուն
իրականութեան.
թակարդի մէջ է ինկած, անձա՜յն.
պիտի պայծառանամ.
մերթ յօշոտիչ գազանի մը
արիւնաթաթախ ճիրաններուն կեր,
եւ կամ գառնուկ մը անտէր,
կուլ տրուելու պատրաստ
բզկտող արծիւին
մագիլներուն տակ.
ա՜հ, ո՞ւր եմ. ո՞ր ճամբէն յառաջ,
գլխապտոյտն այս դարձդարձիկ
կ’ընկղմէ զիս եւ ջրամոյն կ’ըլլամ անշունչ․
զրկուած մը լոյսէ.
նենգ ու ժպիտ միանգամայն
կը պատեն չորսդիս,
ինչպէ՞ս պատռեմ խաւարը,
որ լուսաւորուի ամէնուրեք
շլացուցիչ եւ նետաձիգ
մերկ նշոյլներով
աչքերս կուրցեր են հեղ մ’ալ.
կ’որոնեմ իրականութիւնը,
որ հեռացեր է ինձմէ.
սողոսկիմ անոր
թէ՞ ան՝ ինծի.
գտնեմ ու փարիմ,
ա՜հ, հեռացեր է ինձմէ,
խափաներ եմ ես ինձմով,
մնացեր եմ կոյր,
ներէ՛, բայց մի՛ ցաւակցիր․
եւ արդէն կոյր մըն եմ
անկար։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s