ԵՐԱԶԱՆՔՍ

ԹԱՄԱՐ ԱՍՔ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 5րդ դասարան

Ես երեք երազանք ունիմ, որ կ’ուզեմ իրականացնել: Առաջին երազանքս է, որ Թուրքիան փոխհատուցէ հայերուն, որովհետեւ մենք կը յիշենք եւ կը պահանջենք: Եւ այս ձեւով բոլոր հայերը պիտի վերադառնան եւ ապրին իրենց հողին վրայ: Կ’ուզեմ, որ Արարատ լեռը մեզի ետ դառնայ: Հայերը շատ մեծ ուրախութիւն պիտի ունենան այն ատեն:

Յաջորդ երազանքս՝ որ մենք Հայաստան դառնանք, որպէսզի հայերուն երկիրը ամենամեծն ու ամենազօրաւորը ըլլայ: Ասոնք են իմ երազանքներս:

Պէտք է դպրոցս աւարտելէ ետք համալսարան երթամ եւ սորվիմ ինչ որ կ’ուզեմ, երազանքս իրականացնելու համար, քանի եթէ չսորվիմ, ամէն բան երազանք պիտի մնայ, իսկ երբ սորվիմ, երազանքս պիտի կատարուի եւ Հայաստանի մէջ աղուոր գործ մը պիտի ունենամ:

Ես ամէն օր կ’աղօթեմ, որ երազանքս իրականանայ: Երբ իրականացնեմ երազանքս, ամենէն ուրախ մարդը պիտի ըլլամ եւ ամէն մարդ շատ պիտի սիրէ զիս:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s