ՅԱԿԻՆԹԻ ՊԱՐՏԷԶԸ

Հեղինակ՝ Վարան Ոյժ
Խորագիր՝ ՅԱԿԻՆԹԻ ՊԱՐՏԷԶԸ․ բանաստեղծութիւն
Ներածութիւն` Հայկ Աւագեան
Հրատարակութիւն` «Ջահակիր» շաբաթաթերթի, յաւելուած ԻԴ․ 
Գահիրէ
2019
էջ՝ 49

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s