ՔՈՒՆ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Գիշերը կապարի գոյնն է հագած:
Թաղուած է չորս դին մեռելային լռութեան մէջ:
Յուշիկ-յուշիկ կը փակուին կոպեր
իրարմէ թէեւ անկախ եւ ազատ,
միանգամայն կապիճներու ենթակայ:
Անդորրութիւնը կը տեղաւորուի
ներքեւը մարմնի ծալքերուն:
Ո՜հ, ի՜նչ հեշտ է պահը․
յանձնուիլ անոր անզգալաբար,
որ պիտի պտտի մարմնի ոլորտներուն մէջ
մերթ շանթահարիչ նետեր արձակելով,
մերթ հանդարտ ովկիանոսներու կապոյտին վրայ
ծփուն: Անկողինի մէջ տապալած.
քունը կը փակէ ոսպնեակները
արձանագրութենէ յոգնած,
անկարող է մարմինը փախչելու,
ուրուական մըն է ան անդիմադրելի,
որուն յանձնումը՝ անխուսափելի.
ծոցին մէջ թռչկոտող
վերադարձը զարթնումի. առոյգ եւ շէն.
քունը.
շնչաւոր մահ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s