ՕՐ ՄԸ ԿԱՅ, ՕՐ ՄԸ ՉԿԱՅ

ԼՈՐԻԿ ԿԷՕՍԷՐ
Ալֆորվիլ, Ս. Մեսրոպ-Արապեան Կրթարան, 8րդ դասարան

Աստղիկը դպրոցէն կը վերադառնայ տուն, հազիւ դուռը կը բանայ, մեծ եղբայրը քովը կը վազէ, ուրախ-ուրախ կանչելով.

– Նայի՛ր, Աստղիկ, նայի՛ր, բան մը գտայ։

Սեւակ ամէն օր նոր բան մը կը գտնէ։

– Այսօր ի՞նչ գտար, Սեւակ,- կը հարցնէ Աստղիկ, իր սենեակը բարձրանալով։

– Կեցի՛ր, սպասէ՛, Աստղիկ, շատ հաճելի է։ (Եւ ցոյց կու տայ տուփ մը)։ Երբ այս կոճակին վրայ սեղմենք, կրնանք ժամանակին մէջ ճամբորդել։

Աստղիկը ետ կը դառնայ ու կը հարցնէ.

– Կրնա՞նք փորձել։

Սեւակը անմիջապէս կը համաձայնի ու հազիւ սեղմած՝ կը հասնին 2023 թուականը։

– Նայի՛ր, Աստղիկ, չորս տարի վերջ է, բայց… նայէ՛, տունը, տուները, ամէն կողմ քանդուած է։

Աստղիկն ու Սեւակը կը սկսին վախնալ։ Կը տեսնեն մարդ մը, որ փողոցը մինակ կը քալէ եւ մարդ չէ մնացած։

Մարդը իրենց կը հարցնէ.

– Պզտիկներ, ի՞նչ կ՚ընէք հոս։

– Հոս ի՞նչ եղած է, բան չէ մնացած,- տխուր կը հարցնէ Աստղիկը։

Ու մարդը կը սկսի պատմել, թէ օր մըն ալ ելեկտրականութիւնը ա՛լ չ՚աշխատիր եւ մարդիկ անտառ կ՚երթան ապրելու, կը սկսին կրակ վառել, ճաշ եփել…

Աստղիկը կը սկսի լալ։

– Սեւակ, ի՞նչ պիտի ընենք, ինչպէ՞ս պիտի ապրինք առանց հեռաձայնի։

Երբ Աստղիկ յաջորդ օրը տուն կը վերադառնայ, դուռը կը բանայ եւ կը տեսնէ, որ Սեւակ կու լայ։

– Ի՞նչ ունիս, Սեւակ,- կը հարցնէ ան։

– Այսօր նոր բան չեմ գտած,- կ՚ըսէ Սեւակ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s