ԱՆԿՈՉ ՀԻՒՐ

ՄԱՐԻՆԱ ՊՈԶԵԱԳԱԼԵԱՆ ՊԱԶԱՐՊԱՇԵԱՆ

Երկու տիկիններու միջեւ աննիւթ զրոյցը ընդհատուեցաւ երրորդ եւ օտար անձի
մը կողմէ։ Երրորդը, որ քառորդ ժամ ակամայ ունկնդրած էր անոնց անբան, «նիւթ
կորկոտ» չունեցող եւ քիչ մըն ալ անմակարդակ հեռաձայնային զրոյցը, համբերանքը հատած միջամտեց եւ զանոնք պախարակելով խնդրեց, որ վերջ տան իրենց շատախօսութեան եւ գոցեն հեռաձայնը։

Այդ օրերուն հեռաձայնի գիծերու խանգարում կար եւ հեռաձայնի կապերուն
կարելի էր անկոչ հիւր մը ունենալ։ Երբեմն անկոչ հիւրը ծանօթ կ’ըլլար եւ զրոյցը
խմբային կը դառնար։ Անշուշտ ծանօթներուն ալ տեսակները կան։ Ամէն ծանօթ
ինքզինք չի յայտներ, առանց ընդմիջումի եւ հետաքրքրութեամբ կ’ունկնդրէ միայն։

Երբեմն անգործ մարդիկ ձայն մը լսելու կամ զբաղելու համար, օրը քանի մը
անգամ կը վերցնէին հեռաձայնին ընկալուչը։

Դառնալով մեր երեք զրուցակիցներուն, երրորդ՝ անկոչ հիւրը վերի յիշուած
տեսակներէն ոեւէ մէկը չէր։ Ան պարզապէս հեռաձայնը պիտի օգտագործէր խօսելու
համար, բայց երկու տիկիններուն կողմէ պախարակուեցաւ իր ընդմիջումին համար։
Անոնք առաջարկեցին, որ ինք գոցէ հեռաձայնը եւ զիրենք ազատ ձգէ «կարեւոր» զրոյցը շարունակելու համար։ Երրորդը չհանդուրժելով տիկիններուն, համարձակութեամբ շեշտեց անոնց զրոյցին ոչ-պիտանի ըլլալը եւ բարկացած ստիպեց անոնց, որ հեռաձայնը գոցեն։

Տիկինները, այս վէճէն պարտուած, գոցեցին հեռաձայնը․ սակայն անոնցմէ մէկը, խիստ ազդուած երրորդին յանդիմանութենէն, օրեր շարունակ ընկալուչը կը վերցնէր, գուցէ նոյն ձայնին հանդիպէր եւ իր վրէժը լուծէր…։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s