ԳԵՏՆՈՒՂԻ 4

ԱՍՈՒՆ

Կապ-անկապ
աչքը քթթեց՝ «այո» ըսաւ,
աչքն ու բերանը ծռմռեց՝ «ոչ» ըսաւ,
գլուխը հասաւ օգնութեան՝ արտայայտեց անորոշութիւնը,
այս բոլորը կապուա՞ծ էին իր երթին, թէ կեանքի ուղիին…
նայուածք-հայեացք ապակի են,
հո՛ն, աչքերը չունին մտքի փոխանցում,
յարաբերութիւն չկայ, յարաբերակցութիւնն է կապը
տարօրինակ համադրում է հանդիպում-հեռացումը․
ինք դարձած է այլօրինակ լեզու մը յարաբերութեան.
քարափին կանգնած դիտէ, որքան որ կրնաս,
շուրջդ, ներսդ, մէջդ, հետդ,
անուղիղ, անհորիզոն դատարկութիւնն է
յոգնած, վազվզող դէմքերուն
ճամպրուկը արեւ բերած է
նեխած, խոնաւ հատուածին,
շարունակէ երթդ անորոշ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s