ԱՒԱՐԱՅՐ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Այսօր ալ Աւարայր է
Ամէն տեղ Աւարայր է
Աւարայրը անցեալ պատմութիւն չէ հա
Ներկայ է
Ապրիլ քսանչորսը նոյնպէս
Սարդարապատը նոյնպէս
Արցախի պատերազմը նոյնպէս
Մնացեալները յիշելու պէտք չկայ արդէն
Գիտէք մեր պատերազմները չեն դադրած
Ու չեն ալ դադրիր
Երէկ այսօր վաղը
Նոյնն են
Կրակները չեն մարիր
Ճակատներուն միշտ խնդիր կայ
Աս բոլորը շատ աղէկ
Աս բոլորը ամէն տեղ կրնաք լսել ըսել փսխել
Միայն թէ այս բոլորին դիմաց
Մեր հոգն անգամ չէ
Ժամանակը չէ՞ որ
Աս բոլորը ըսելէ ետք
Բարձրաձայն խնդալով
Հահահահահա
Քահքահքահքահ
Ըսենք
Մեր հոգը չէէէէէէ
Մեր հոգը չէէէէէէ
Եւ ձեռքերնիս միացուցած
Ահիւ եւ դողութեամբ
Երկիւղիւ եւ հաւատով
Բարձրաձայն գոչենք
Մեր անհոգութեան մէջ ոչ ոք կրնայ մեզ խախտել
Ոչ հրեշտակները
Ոչ մարդիկը
Ոչ սուրը
Ոչ հուրը
Ոչ ջուրը
Ոչ հացը
Ուխտել ենք կռուել
Այս անհոգութեամբ մեռնել
Համոզուած ենք որ
Միայն անհոգութեամբ կայ
Հայոց փրկութիւն

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s