ՀԻՄՄԻ ԷԼ

ԵՓՐԵՄ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Հիմմիլ էլ կլլէնգ եխպայր հիմմի էլլ
Յէրփ մեր դշնամին իր սուռն է խօթէլ
Իր ոռհասական սուռը մեր քըլխին
Ականչ ջի թընում մէր լաձուկօծին
Ասսսաձեգ եխպայրք հայյէր իիիիիիինջ չանենք
Հիմմի էլ կլլէնգ
Ասսսաձեգ եխպայրք հայյէր իիիիիիինջ չանենք
Հիմմի էլ կլլէնգ
Թող կըլլէ դունչը անդամալույծը
Կամ ոռոնց քած է դշնամու ձագը
Փայձ մէնգ վօր ջունինգ յօքի ու խիղճ գաչ
Եկ անւախ ելլէնգ դշնամու արաչ
Քօնէ մէր բարգը մահով ետ խլլէնգ
Ու այսպես կլլէնգ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s