ՊՏՈՅՏԻ ՕՐ ՄԸ

ՄԱՐԻ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
Երուսաղէմ, Ս․ Թարգմանչաց Վարժարան, 7րդ դասարան

Ես ձմեռնային արձակուրդին Յորդանան գետ գացի։ Առաւօտեան ժամը իննին հանրակառքը շարժեցաւ եւ սկսանք աղօթել։ Հանրակառքին մէջ նստայ եւ փոքրերուն հետ սկսայ հեռաձայնով խաղալ։ Երբ Յորդանան գետ հասանք, սկսայ վազել, որ ամբողջ ժողովուրդը տեսնեմ եւ մանաւանդ՝ զարմիկս, որ գետին միւս կողմն էր։ Հոն նոյնպէս խաղցայ ընկերուհիներուս հետ։ Միաբանութիւնը սկսաւ երգել եւ ժառանգաւորներն ալ միացան երգեցողութեան։ Մէկ ժամ ետք ժողովուրդը ետ դարձաւ հանրակառքերուն եւ շարժեցանք։ Հանրակառքին մէջ պատասխանատուները սկսան մեզ հաշուել, որ մէկը մոռցած չըլլան եւ հարցուցին մեզի՝ ո՞ր ճաշարանը կ’ուզէինք երթալ, եւ ամէն մէկը սկսաւ զատել ճաշարանը, որ կ’ուզէր երթալ։ Մենք զատեցինք Green Vuly ճաշարանը եւ հանրակառքը մեզ տարաւ այդտեղ։ Հոն կար խաղավայր, ուր մանուկները կրնային խաղալ։ Սկսանք խաղալ, մինչեւ որ ճաշը գայ։ Եկաւ իմ համեղ ճաշս, որ ապսպրած էի եւ համով-հոտով սկսայ ուտել։ Յետոյ շուկայ գացինք եւ հոն սկսանք պտտիլ, եւ լաւ ժամանակ անցուցի մօրս հետ։ Ետ դարձանք հանրակառքին եւ որովհետեւ շատ յոգնած էի, քնացայ։ Երեկոյեան ժամը եօթին վերադարձանք տուն։

Ես Աստուծմէ կ’ուզեմ, որ ամէն մանուկ ուրախանայ ամէն վայրկեան, որ կ’անցընէ իր մօր եւ հօր հետ, որպէսզի իր մանկութիւնը աղուոր ըլլայ եւ միշտ ուրախ ըլլայ եւ երբոր մեծնայ, լաւ ապագայ ունենայ։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s