ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԷՆ ԵՏՔԸ…

– Եւ քանինե՜ր կան որոնք տարին երեք հարիւր վաթսունըհինգ օր երբեք վար առած չունին իրենց դիմակները

Ալ․ Սարուխան, «Հայկական Սինեմա», պատկերազարդ երգիծաթերթ, շաբաթական, Եգիպտոս, 28 Փետրուար 1925:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s