ՄԵՂԵԴԻ

ՆԻԳՈԼ ՊՈԼՍԱՃԵԱՆ

Ամրան անձրեւ
Արտադրող կեանք
Ամպերէն սիրով կը տեղայ
Ձայնին տակ կը պարեմ
Հանգստութիւն

Հանդարտ երաժշտութիւնը
Պարապութիւնը կը լեցնէ
Կը ձգեմ որ հետս խօսի
Շարժուն մարմիններ
Սիրունութիւն

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s