ԿԱՐՃ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ. ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Երեւան, Ամառ, 1964

ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ

1965ին, Հայաստանէն Պէյրութ վերադարձիս, ուսումս շարունակելու նպատակաւ արձանագրուեցայ Հայկազեան Գոլէճ։ Այն տարիներուն «Ազդակ» օրաթերթի եւ «Բագին» գրական ամսագրի խմբագրատուները գոլէճին մօտ կը գտնուէին։ Աշխատակցելու մտադրութեամբ ուզեցի հանդիպիլ «Ազդակ»ի խմբագիրին։

Էջ մը բանաստեղծութիւն ափիս մէջ պահած ուղղուեցայ խմբագրատուն․ զիս առաջնորդեցին գրասեղանի մը մօտ, որուն ետին, ճակատը թերթի մը վրայ հակած ու խիստ դէմքով՝ Պօղոս Սնապեան, զիս տեսնելով, «Հրամմէ՛» ըսաւ, քովի աթոռը ցոյց տալով։ Ինքզինքս ներկայացուցի, ապա տեղեկութիւն տուի 1964-65 տարիներուն Երեւանի Պետական Համալսարանի մէջ ուսանած նիւթերուս մասին, ուսուցիչներէս յատկապէս յիշեցի Ստեփան Ջրբաշեանը, Լեւա (Լեւոն) Ներսիսեանը եւ Վաչէ Նալպանտեանը․ պատմեցի նաեւ այն տարիներուն համալսարանի շրջափակէն դուրս տիրող մթնոլորտին մասին, ընդգծելով «Գարուն» հանդէսի դերը երիտասարդ գրողներու կազմաւորման մէջ։

Կը յիշեմ, Սնապեան սկսաւ շեշտուած հետաքրքրութեամբ ունկնդրել զիս, ու դէմքին խստութիւնը անհետացաւ, երբ սկսայ պատմել Կոստան Զարեանին այցելութիւնս, ընկերակցութեամբ երկու արտասահմանցի ուսանողներու, որոնք նախապէս ծանօթ էին գրողին։ Շուրջ ժամ մը տեւող այցելութեանս ընթացքին Զարեան յուզուած յաճախ կը կրկնէր, թէ անցագրի գրասենեակի պաշտօնեաները վերցուցած են իր անցագիրը նորոգման նպատակով եւ չեն վերադարձուցած, արգելք հանդիսանալով արտասահման այցելելու իր ծրագրին։

Զարեան ընկճուած կը թուէր ու շարունակ կը կրկնէր այս պատահարը։
Հիւրասէր ու վայելուչ տիկին մը մեզ սուրճ հիւրասիրեց․ հիմա չեմ յիշեր, թէ ան գրողին տիկի՞նն էր, թէ դուստրը։

Զարեանի բնակարանը կը գտնուէր, այն տարիներուն, Լենինի պողոտային վրայ, որ Մատենադարանէն ուղիղ դէպի շուկայի շրջանը կ’երկարէր։ Այցելութեանս եղանակը ամառ ըլլալու էր․ մայթեզրի ծառերը կանաչ տերեւներ ունէին։

Մոնթրէալ, 22 Մարտ 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s