ՓՈԽԱՆ ԾԱՂԿԵՊՍԱԿԻ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Կը խնդրուի նուիրատուութիւն կատարել
Փոխան ծաղկեպսակի
Հանգուցեալին ալ փափաքն էր արդէն
Կամ ալ չէր
Կարեւոր չէ ատիկա հիմա
Եթէ ա՛յս կազմակերպութեան անդամ էր
Ա՛յս կազմակերպութեան թող ըլլան
Նուիրատուութիւնները
Եթէ մի՛ւս կազմակերպութեան անդամ էր
Մի՛ւս կազմակերպութեան
Սխալ անցքերէ չհոսին նուէրները
Ողջերուն եւ մեռելներուն պէս
Ամէն մարդ իր ուղին ունի
Եւ ուղիները միշտ ճիշդ են արդէն
Ինչ խօսք ինչ խորաթա
Հանգուցեալը յետ մահու հանգիստ թող մնայ
Իր գաղափարական ճամբաները
Խաչաձեւումներու զոհ չերթան
Հոգին չխանգարուի
Նուիրատուութիւններուն պատճառով
Չխրտչին գաղափարները
Հանգիստ հոգիին
Եւ գաղափարներուն
Որոնք արդէն չկային
Հիմա ալ չկան
Իրմէ առաջ մեռած էին

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s