ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ (1922-2000)

Հերի Դաւիթեանէն շնորհակալութեամբ ստացանք այս երկու լուսանկարները։ Դաւիթեան հետեւած է Օշականի դասախօսաշարքին՝ «Արդի հայ միտքի պատմութիւն» (Modern Armenian Intellectual History), Սիտնիի (Աւստրալիա) Մաքուարի համալսարանին մէջ: Դասընթացքը սկիզբ առած է 19 Օգոստոս 1992ին։

ՀՊ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s