ԼԵԶՈՒՆ

ԱԿՈՒՍԹԻՆ ԱՆԱԼԵԱՆ

Երբ մանկիկները ութ ամսական կ’ըլլան, ընդհանրապէս կը սկսին իրենց առաջին բառերը գործածել: Այս փորձառութիւնը կու գայ բարբաջանքէն ետք, ուր մեկուսի ձայներ շարունակ կը լսուին եւ կամաց-կամաց մանուկները կը ջանան իրենց ըսածները չափահասներուն բառերուն մօտեցնել: Բնականաբար դեռ ժամանակ կը պահանջէ ասիկա:

Առաջին հերթին դժուար է հասկնալ, թէ ի՛նչ կը մտածեն եւ ի՛նչ կ’ուզեն ըսել մեր երեխաները, յետոյ բաւական խօսելավարժութեամբ կ’իմանանք այդ ձայներուն նշանակութիւնը:

Վանան, օրինակի համար, «Մամա» եւ «Փափա» բառերը յստակ ձեւով կ’արտասանէ, եւ հասկնալու ատեն շատ լաւ կը մեկնէ իր ծնողներուն պատգամը: Երբեմն կը փորձէ իրենց բառերը հնչել կամ իրենց օրօրոցային երգերը կրկնել: Զարմանալի է տեսնել, թէ ի՛նչպէս կը մեծնան, այնքան շուտ ու խելացի կերպով մը:

Հասկնալ մանկիկներու լեզուին զարգացումը ծնողներուն համար մարտահրաւէր մը կը դառնայ: Պէտք է իրենք իրենց վստահին, սիրով, ուրախութեամբ, որովհետեւ այն խորունկ յարաբերութիւնը, որ տեղի կ’ունենայ ու օրէ օր կ’ամրանայ, հաղորդակցական միջոցներու բարելաւման ընթացքը կը դիւրացնէ: Կապուած է ալ իրենց խօսելու փափաքին հետ: Ուրեմն, շատ կարեւոր է, որ մեծահասակներս պատրաստ ըլլանք մեր պզտիկներուն լեզուի տիրապետումը խրախուսելու:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s