ՄԻՋԻՆՔ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Նէնէներու մամաներու
Կիներու աղջիկներու
Քոյրերու հարսերու
Հարսքոյրիկներու հարսաղջիկներու
Կեսուրցուներու հարսնցուներու
Աղջնակներու եւ հարսնամատներու
Տօնի վերածուած սա Միջինքը
Հասկցանք
Հելալ օլսուն
Լաւ առիթ է հագուստ կապուստ
Նորէն ցուցադրելու
Վերէն վար
Հանդիպելու շատխօսելու
Պահքի ճաշատեսակներու
Ցուցահանդէս համահանդէսը ինչ է բայց
Պահքի խորհուրդը
Ժուժկալութիւն էր կարծեմ
Եթէ չեմ սխալիր
Կամ ալ
Այս կերակրատեսակներէն հրաժարիլ
Եւ միւսներուն վրայ իջնել է կ’երեւի
Աս ալ պաշտօնական մարմիններու
Կազմակերպութեամբ եւ հրաւէրով
Կերէք արբէք եւ ուրախ լերուք
Ասոնք միայն պահքի ճաշ են
Տեսակաւոր
Մէկ ծայրէն միւսը սեղանները լեցուն են
Քէօֆթէներու տարբերակներով
Կեցցեն պահք ու պահեցողութիւն
Ստեփանին բաժինը չմոռնաք

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s