ԱՆՈՒՇ ԿԵԱՆՔ

ԼԵՌՆԱ ԳԱՐԱԳԻՒԹԻՒՔ

Կրտսեր աղջիկս ըսաւ.

– Պիտի երթամ արտասահման եւ հոն պիտի ուսանիմ:

Փորձառութիւն է: Առիթները յաճախ չեն ներկայանար: Չկրցանք «ոչ» ըսել: Հաւաքեց առարկաները, վրայ-գլուխը եւ ճամբայ ելաւ: Սոսկալի փոթորիկ կար, սակայն քանի մը օր ետք խաղաղեցաւ:

– Մամա՛, շոգեկառքով կամ այլ փոխադրամիջոցով Եւրոպան ալ պիտի պտտիմ, գիտցած ըլլաք:

– Հարկաւ, ինչո՛ւ չգիտնանք: «Ոչ» ըսենք, պիտի հասկնա՞ս: Շնորհակալ ենք, որ պիտի տեղեկացնես: Պիտի գրես մերթ Իտալիայէն եւ մերթ Սպանիայէն: Լա Տօլչէ Վիթա:

Ամիս մը եղաւ, որ աղջիկս հեռու է իր տունէն: Կը գրէ երբեմն, ոչ պարապ բաներու համար: Երանի՜: Սիրտս կը փրթի, որովհետեւ ամէն անգամ խնդիր մը կը ներկայացնէ:

«Մամա՛, առժամեայ բնակութեան հրաման կու տան միայն: Թոքերուս ռէօնթկէնը քաշեցին: Ինծի հետ գաղթականի պէս վարուեցան»: Հապա ի՞նչ կը սպասէիր, տեղացի՞ ես:

«Մամա՛, քարտս պլօքէ ըրեր են: Հաշիւ բանալ ուզեցի: Գերմաներէնին չես տիրապետեր, ըսին»: Ըսէիր հայերէն գիտեմ, քու չլսած, չգիտցած լեզուդ:

«Մա՛մ, սենեակիս մէջ միջատ տեսայ»: Դեղ դի՛ր:

«Մա՛մ, լաթերս ինչպէ՞ս պիտի լուամ, քանիո՞վ»: Ճերմակը, գունաւորը իրարու մի՛ խառներ, շատ սեղմել չտաս, լաթերը կը քաշուին:

«Մա՛մ, գետնախնձորները ծիլ տուեր են, ուտե՞մ»:

«Մա՛մ, հաւը չէ եփեր, ուտե՞մ»:

«Մա՜մ, կոկորդս կը ցաւի»:

Մեկնումը պարապութեան մէջ կը ձգէ մարդը: Գիտեմ, որ պիտի վերադառնայ: Սակայն զանազան մտածումներ կ’անցնին, կը դառնան ուղեղիս մէջ: Հապա՞ եթէ հոն ապրելու որոշում տայ կամ ուրիշ օտար երկրէ մը կանչեն: Հապա՞ եթէ մէկու մը սիրահարուի եւ հետեւի անոր: Հազարումէկ խորհուրդներով կ’արթննամ եւ հատ մը նոյնիսկ առանց լուծելու կը քնանամ: Լաւ որ աւագ աղջիկս կայ:

– Մամա՜, ե՞րբ հարսնիքի հագուստի նայելու պիտի երթանք:

…Ե՞րբ ժամանակը անցաւ եւ մեծցան: Ե՞րբ այսքան շուտ հոսեցան պահերը, որ հիմա տունէն կը թռին ու կ’երթան: Ինչպէ՜ս ալ վարժուած եմ իրենց: Ժամանակը հոսած է ու կ’անցնի: Նոր վարժութիւններ պէտք է, որ գտնենք մենք մեզի:

– Օ՛ն, սիրելի՜ս, ելիր, ճամբորդութեան ժամանակը հասած է: Ճամպրուկները պատրաստենք: Ամէն մարդ կը կանգնի իր ոտքերուն վրայ: Մենք ալ ո՛ւշ չմնանք: Լա՜ Տօլչէ Վիթա:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

One thought on “ԱՆՈՒՇ ԿԵԱՆՔ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s