Ի-ՏԱԼ-ԻԱ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ժամանակին իտալական ֆութպոլը
Կը սիրուէր կը յարգուէր
Հիմա ալ հիմա ալ
Հիմա Իտալիան բայց ուրիշ կոլ մը առած է
Շատ թարմ
Լուր ունեցաք
Ցեղասպանութեան ճանաչման կոլը
Թէեւ բաւական ուշ
Կրնար սանկ հարիւր տարի մըն ալ սպասել
Նորէն պիտի ցնծայինք ազգովին
Նոյն թափով ուժգին
Նորէն գոհ պիտի ըլլայինք
Ոռերնիս բանայինք
Ամէն ճանաչում մեզ աւելի հայ կը դարձնէ
Հայ ըլլալնիս ճանաչումէ ճանաչում
Աւելի կը զգանք
Կեցցէ Իտալիան
Հիմա հասկցանք նաեւ թէ ինչու
Իտալացի աղջկան երգը
Մեր քայլերգը ըրած ենք
Պարապի չէ եղեր
Հիմա ամէն ինչ իր տեղը եկաւ
Պրաւօ Իտալիա
Ուշ արթնցած Իտալիա
Կոնտոլներդ կոկովներդ համբուրեմ
Վենետիկ եւ իւր կոկովներ
Ուր որ է հայերէն չգիտցող
Մեր ղեկավարները հիմա
Տեղէ մը հայերէն ճարելով
Փակցնելով թռցնելով
Շնորհաւորանք գնահատանք
Կը գրեն կը գովերգեն
Իտալիան աս է Իտալիան ան է
Առանց յիշելու որ դեռ երէկ
Իտալիան աս չէր Իտալիան ան չէր
Բայց մենք արդէն մոռնալու կամ յիշելու
Ինչ պէտք ունինք
Ինչ սովորութիւն
Դարաւոր է մեր բարեկամութիւնը
Եթէ սխալմամբ յաւիտենական չէ
Մեր մշակոյթը աղբի մէջ կը պահենք
Կարեւորը ատ չէ
Ցեղասպանութեան ճանաչումը
Միշտ բարձր կը պահենք
Մեր չունեցած հասակէն ալ վեր

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s