ՀԱՆՐԱԿԱՌՔՈՎ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ
Աթէնք, Զաւարեան Վարժարան, 6րդ դասարան

Պզտիկ տարիքէս շատ կը սիրեմ ճամբորդութիւնները: Հօրաքոյրս ալ շատ ճամբորդած էր: Այս անգամ պիտի ճամբորդէր դէպի Հայաստան եւ Արցախ: Երբ լսեցի՝ «խենթացայ»: Շատ կ’ուզէի այցելել Հայաստան ու Արցախ: Յաջորդող օրերուն, ընտանիքս յայտնեց, թէ պիտի ճամբորդէի հօրաքրոջս հետ: Շատ ուրախ էի:  

Մէկ օր ունէի, որ ճամբորդական պայուսակս պատրաստեմ: Չէի գիտեր ի՛նչ առնել հետս: Վերջապէս քանի մը հագուստներ, կօշիկներ եւ ուրիշ ալ անհրաժեշտ իրեր դրի ճամբարկղիս մէջ:

Մենք Աթէնքէն մեկնեցանք դէպի Սելանիկ: Հանրակառքը հոնկէ պիտի մեկնէր․ այդ պատճառով ինքնաշարժով հասանք հոն․ վեց ժամ ինքնաշարժին մէջ: Աղուոր բան չէ՛:

Երբ հասանք մեր ճամբորդութեան մեկնակէտը, տեսայ մեծ հանրակառք մը: Ան հսկայ էր եւ կապոյտ գոյնով: Ներսը ունէր շատ նստարաններ, սուրճի մեքենայ մը եւ պզտիկ սեղաններ, ուր կրնայիր ուտել:

Մտանք մէջը եւ նստանք մեր տեղերը: Մարդերը հոն շատ ուրախ ու զուարթ էին: Յանկարծ ձայներ լսուեցան: Ընկերուհիներս էին՝ Ճորճինան, Արշալոյսը եւ Ֆիլիոն: Միացայ իրենց: Շատ բաներու մասին խօսեցանք:

Հանրակառքով դէպի Երեւան այս ճամբորդութեան ընթացքին, չտեսայ շատ բաներ, որովհետեւ ընկերուհիներուս հետ զբաղած էի:

Երեւան հասանք: Հանրակառքը կեցաւ, երեք ժամուան համար: Այդ դադարին մօրս պապենական տունը գացի, որպէսզի այցելեմ  զարմիկներուս: Մեր տունը շատ մեծ եւ գեղեցիկ էր, երկու պարտէզնէրով: Հոն, երբ փոքր էի, կը խաղայի:

Երեւանէն Արտաշատ ճամբորդեցինք: Ճամբան կար շատ կանաչութիւն: Քանի մը պատկերներ հանեցինք ու հանրակառք մտանք նորէն: Այնտեղէն՝ Վարդենիսի լերան մօտ, ուր դադար մը ըրինք ու առիթը գտանք ընկերուհիներուս եւ հօրաքրոջս հետ լեռը պտտելու: Շատ բարձր էր: Նստած էինք տեղ մը եւ կ’ուտէինք, երբ հեռաձայնը զարկաւ: Հանրակառքին վարորդն էր՝ մեզ կը հաւաքէր: Մենք շատ յոգնած էինք: Չէինք կրնար քալել: Վերջաւորութեան հասանք Մարտունի, որ մեր վերջին կայարանն էր:

Այս ճամբորորդութիւնը դէպի Հայաստան եւ ետքը՝ Արցախ, ընկերուհիներուս եւ հօրաքրոջս հետ, ամենասիրածս էր:

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

One thought on “ՀԱՆՐԱԿԱՌՔՈՎ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s