NOTRE DAME DE PARIS ՄԵՐ ՏԱՃԱՐԸ

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

մէկէն կ’անդրադառնաս որ սիրտդ եփեր է անոր հուրովը
մէկէն կ’անդրադառնաս որ ուղեղիդ բջիջները լեցուեր են անոր պատմութեամբ
որ հիւսկէններուդ մէջ իր արիւնը կը շրջի
չէի՞ր գիտեր որ այդքան կը պատկանէր քեզի
չէի՞ր գիտեր որ այդքան կը պատկանէիր իրեն
ներքին շատ անձնական տրտմութիւն մը այցելուներու հմայքէն կը զատէ քեզ
դուն հիւր չես
չէ, քուկդ սեփականացուածին խոցն է, որդեգիրը՝ որդի, որ կործանման մէջ ինքզինք կը յայտնէ
մոխիրներէն վրադ կը փչէ իր բոցը ու կ’արթնցնէ ուղեղդ վերադարձին
մեկնումին մէջ՝ անկարելին, այլեւս անկատար եւ անցեալ, ուշացած ցնցում
եւ անկարող, հետեւաբար՝ փիլիսոփայ
մխիթարութի՞ւն
պիտի տեղան բարի կամքերը. այդպէս է. պիտի ցնցեն յուզումով այն ինչ տարաւ սարսափը աղէտին առջեւ
պիտի սկսիս խոնարհիլ հրդեհին անողորմ լեզուին ոտքերուն, որ քիմքին տակ
կը հալեցնէ ոգի, պատմութիւն, հանճար, կը ծաղրէ ամէն պատկառանք
կը սահեցնէ փխրունութեան մէջ ինչ որ բազմած էր քաղաքին, երկրին, աշխարհին, գիրքերուն, արուեստին պորտին
ձայն որմէ արձագանգ կը մնայ միայն
հաւասարութիւն հաւասարութիւն հաւասարութիւն
ասոր առջեւ բոլորս կ’իյնանք մեր տարբերութիւններէն ու ողբի մէջ կը պլլուինք իրարու պարանոցին
ամէն պայքարէ վեր, աշխատցուած ամէն միտքէ հասուն, ամէն չարիքէ գերիվեր բարիք
հրդեհ, հզօր է խօսքդ
անարդար հաւասարութիւն

16 Ապրիլ 2019

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s