ԹՈՒՐՔԵՐԸ ՏԵՍԱ՞Ք

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Գիտէ՞ք ինչ
Թուրքերը ուրախացեր են
Նոթր Տամի հրդեհումին վրայ
Ամաաաաաա
Կ’ըլլա՞յ ասանկ
Ցը ցը ցը
Ասոնք մարդ չեն
Մարդ պիտի չըլլան
Քա կ’ըլլա՞յ մը քա
Ինչ է Ֆրանսան մեր օրթախն է ըսելով
Եկեղեցի է այրածը ըսելով
Կը պարեն ուրախութեան մէջ
Մենք ալ գործ-բան ձգած
Լուր կը տարածենք
Որ աշխարհը իմանայ
Որ տեսնէք թուրքերը մարդ չեն
Ելեր ձեր ցաւով կ’ուրախանան
Ուրիշ ընելիք չունինք
Ասիկա մեր քաջագործութիւնն է

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s