ՆՈԹՐԸ ՏԱՄԸ ԿԸ ՎԱՌԻ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ամէն մարդ լուր կ’ունենայ
Մէկ վայրկեանի մէջ
Կը ցաւինք
Ֆրանսան մեր բարեկամն է հարկաւ
Բարեկամաբար կը ցաւինք
Արուեստի մշակոյթի պալլութի սիրահար ենք սիրահար չենք
Կը ցաւինք
Ով չի ցաւիր
Կ’այրինք մենք ալ
Աման-աման
Ճըզըր-ճըզըր
Հապա եթէ աշխարհի ուրիշ մէկ ծայրը
Աննշան անկիւնը
Ուրիշ բաներ այրին
Ասոր սիրտը միւսին բանը կրակ առնէ
Լուր անգամ չենք ունենար
Դիմատետրը ահազանգ
Չի հնչեցներ
Չի շարժապատկերասփռեր
Ականջնիս իսկ չի լսեր
Աչքերնիս ալ չի տեսներ
Մեր գործին կը նայինք
Կարծես բան մը պատահած չըլլար
Սակայն հիմա Նոթրը Տամին համար
Աշխարհի սիրտն է
Եւրոպան է աշխարհը
Անկէ դուրս ի՞նչ աշխարհ
Շատ շատ խելքը պակաս նորաշխարհ
Ախեր վախեր կը քաշենք
Դարու մը մէջ
Երկրի մը համար
Որ ճիշդ նոյնը
Նոյնէն ալ լաւը կառուցելու համար
Ոչ դրամի ոչ հնարքի պակաս ունի
Հինը գնաց նորը եկաւ
Այնպէս որ
Ողբացէք ձեր այրած ու այրող բաներուն համար
Որոնք վերակառուցելու
Ոչ առիթ ոչ դրամ ոչ հնարք ոչ ալ ժամանակ ունիք
Տմարդ մարդիկ

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s