ՆԱՀԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Նահապետէն կրնաս պատգամ առնել միայն
Ուրիշ ի՞նչ կ’ուզէիր որ
Սիրեցէք հայ մշակոյթը
Սիրեցէք հայ լեզուն ու հայ մեղուն
Սորվեցէք հայերէն
Լաւ սորվեցէք հա
Սիրելի փոքրիկներ
Մեծ եւ պզտիկ
Ախ ինչ լաւ ես նահապետ
Լաւ որ ըսիր նաւապետ
Կառչիլ մառչիլ
Պատնէշ մատնէշ
Աս բառերն ալ գործածէ
Ասանկ պատգամներու մէջ լաւ կ’երթան
Առանց ասոնց համ հոտ չունի սորվիլը
Առանց օղիի քեպապ կ’ըլլա՞յ
Աս պատգամներէն իշտախնիս կը բացուի
Ամէնօրեայ սնունդ է աս
Սիրել լեզու սիրել մշակոյթ
Հեշտանքնիս կու գայ
Իշտէ հիմա սկսան սորվիլ սիրել միրել տիրել
Մեր բոլոր փոքրիկները
Մէկ անգամէն
Առանց բացառութեան
Աս պատգամդ պատին
Այսինքն մեր ուղեղին պիտի գամենք
Ու երբեք չհանենք
Հապա եթէ չըսէիր
Ի՞նչ պիտի սիրէին փոքրիկները
Ելլէին ուրիշ բան սիրէին
Հիմա ի վերջոյ հասկցան թէ սիրելիքնին ինչ է եղեր
Սիրածնին ի վերջոյ գտան
Լաւ որ ըսիր չմեռած
Պատդ գամդ չմաշած

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s