ԱՊՐԻԼ 24

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Նորէն փողոցները թափեցանք
Աշխարհով մէկ
Մեծով պզտիկով
Աշխարհը լեցուցինք
Մեր նահատակները հագուստ չունէին
Մենք փառք Աստուծոյ հագուստ կապուստ
Հագուիլ-շքուիլ ուզածիդ պէս
Ամէն ինչերնիս տեղն է
Միայն եկուր տես որ
Մեզի ալ խելք կը պակսի
Վնաս չունի
Պէտքը չկայ
Առանց ատոր ալ կ’ըլլայ
Կամ ալ շատ է կը յորդի
Պահանջատէր ենք
Թէեւ չենք գիտեր այդ բառին իմաստը
Դեռ կը սորվինք հարց չէ
Ժամանակ կայ դեռ
Մինչեւ երկուհարիւրամեակ
Հոս ու հոն տնկուած խաչքարերուն
Շուրջը դարձանք քիչ մը
Ծաղկեպսակ մոմ եւ ծիծաղ
Քայլարշաւ եւ բողոք
Ասոր կ’ըսեն ոգեկոչում
Ուրիշ բան չկարծէք
Մենք հաշիւ ունինք թուրքին հետ
Աշխարհին հետ
Հոս պոռչտուք հոն պոռչտուք
Արդարութիւն մանթարութիւն
Կը պահանջենք կը պահանջենք
Դրօշակը կ’այրենք կը նետենք
Թուրքը աս է թուրքը ան է
Էրտողանն ալ դեռ արխիւ կը փնտռէ զաւալլըն
Առանց փաստի ի՞նչ ոճիր
Մէյ մը եղածները թող լաւ կարդայ
Բացուածները բաւական են
Գաղտնի բաղնիքը չենք պահած
Մեզմէ մեծ փա՞ստ
Մէջտեղերն ենք
Ամենէն աղտոտը ելած է ոտքի
Հասակէն ալ չ’ամչնար
Սրբութեան դաս կու տայ
Սուրբերը ասանկ կ’ըլլան
Անանկ կ’ըլլան
Եթէ գիտես ատ բաները
Անգամ մըն ալ դուն փորձէ գոնէ
Նահատակները սուրբ են նուրբ են
Ծօ մենք գիտենք քու սրբութեանդ այարը
Մէկուկէս միլիոն չէ
Տասը միլիոն սուրբ ալ եթէ գլխուդ կարդայ
Բարեխօսէ քեզի համար
Ըրած աղտոտութիւններդ
Կամ աւելի ճիշդ
Կերած քաքերդ մաքրելու համար
Չի բաւեր
Դեռ ինչ բարեխօսութիւն է բացատրածդ
Դուն գնա դրամահաւաքդ շարունակէ
Ուրիշ կոչում չունիս
Մենք ալ ուր որ է հիմա
Տուն կ’երթանք
Քիչ մը ոտքերնիս կ’երկարենք
Հանգիստ կ’ընենք
Վաղը վերջապէս
Ապրիլ 25 է

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s