ԼԵՒՈՆ ԶԱՒԷՆ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ (1905 – 1995)

Քէնսըսի (Մ.Ն.) երկրագործական Պետական Գօլէճին մէջ, հանգիստի պահուն։

Քէնսընի կաթնարանին մէջ՝ աշխատանքի պահուն։

Խրիմեան Գիւղատնտեսական Մատենաշար, Անկորական Թիֆթիկի Այծը, Սեպուհ Ստեփանեան, Աղեքսանդրիա, 1932։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s