ԺՈՂՈՎՆԵՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

ՍՏԵՓԱՆ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ամէն անգամ որ
Հայրենիքի կամ Սփիւռքի մէջ
Ժողովներ տեղի կ’ունենան
Այսինքն այնպիսի ժողովներ
Որոնցմէ լուր կ’ունենանք
Համացանցով մամացանցով
Աշխարհական կամ եկեղեցական
Կը հաւաքուին
Ազգիս ազգընտիր այսինքն ինքնընտիր
Ոճրագործները
Սկիւտարցի տարաբախտը միտքս կու գայ
Այս ճակատագիրն ինչ սեւ է, Աստուած,
Արդեօք չորցած քաքո՞վ է գրուած

Կարծեմ ճիշդ բառերը մոռցեր եմ
Վնաս չունի
Յիշողութիւնը շատ կարեւոր չէ աս պարագային
Աս ժողովուրդը ի՞նչ յանցանք ունի
Որ այսպիսի ճակատագրի գերին պիտի դառնայ
Այսքան անարժաններու ձեռքը պիտի մնայ
Ժամանակը
Կու գայ ու կ’երթայ
Այսպէս է կանոնը բնական անբնական

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s