ՖՈՒԹՊՈԼ, ԿԱՂԱՆԴ, ԸՆԿԵՐՆԵՐ, ԱՄԱՌ

ՖՈՒԹՊՈԼ
ԱՐԻ ՉԷՉՃԷՆԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Ե. դասարան

11 Ապրիլ 2019ին, ֆութպոլի մրցումի համար դասարանով Թեռա Սանթա դպրոցը գացինք: Չէինք մարզուած խոտի վրայ խաղալու համար, չէինք վարժուած լաւ խումբի մը դէմ խաղալու եւ շուրջերնիս ծաղրանք լսելու: Ի վերջոյ 8-5 պարտուեցանք եւ խանդավառութեամբ վերադարձանք դպրոց: Այդ օրը շատ աղուոր օր մըն էր, եւ կը յուսամ, որ նորէն երթանք եւ յաղթելով վերադառնանք:

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽԱՂ
ԱԼԵՔՍ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ ՌՈՃԸՐ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Ե. դասարան

Հինգշաբթի, 11 Ապրիլ 2019ին, դասարանով գացինք Թեռա Սանթա դպրոց, որպէսզի ֆութպոլ խաղանք: Խաղցողներն էին Ե. եւ Զ. դասարանները: Ամէն մարդ շատ լաւ խաղցաւ, միայն թէ շատ փոխանցումներով չխաղցանք: Թեռա Սանթայի խաղցողները քիչ մը կոշտ կը խաղային: Ութ-հինգ արդիւնքով պարտուեցանք, բայց հոգ չէ, որովհետեւ աղուոր օր մըն էր: Վերջը մեզի մասնակցութեան վկայագիր տուին: Ապա դպրոց վերադարձանք: Շատ շնորհակալ եմ, որ մեր դպրոցը՝ Նարեկ Վարժարանը եւ Թեռա Սանթան այս խաղը կազմակերպեցին:

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ
ԳՈՒՐԳԷՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Ե. դասարան

Անցեալ Հինգշաբթի, Նարեկ Վարժարանի Ե. եւ Զ. դասարանները այցելեցին Թեռա Սանթա վարժարանը ֆութպոլ խաղալու համար։ Խաղը վերջացաւ 8-5 արդիւնքով։ Թեռա Սանթան շահեցաւ։ Առաջին կոլը նշանակեց Գրիգորը, Արտօն եւ Զ. դասարանի Պաւելը նշանակեցին երկու կոլ։

Թեռա Սանթայի խաղցողները կոպիտ կը խաղային. կը հրէին, կը ծաղրէին եւ կը հայհոյէին։ Կարեւորը ան է, որ ուրախ ժամանակ անցուցինք։ Երբոր մրցումը վերջացաւ, խմբային նկար մը քաշեցինք Թեռա Սանթայի աշակերներուն հետ եւ յետոյ քալելով դպրոց վերադարձանք։

16 Ապրիլ 2019

ԿԱՂԱՆԴԻ ՀԱՆԴԷՍ 2017
ԱԼԵՔՍԻԱ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Զ. դասարան

Կաղանդի բոլոր հանդէսներէն ամենասիրածս եղած է 2017ինը, երբ մեծ հանդէս մը ըրինք դասարանով, եւ մեր թատրոնը բաւական երկար եւ խնդալիք էր։ Ես եւ ընկերուհիս շփացած աղջիկներ եղանք․ Կաղանդ Պապան դատի տալ կ’ուզէինք։ Յետոյ պէտք է փոխուէինք, որպէսզի նախ փոքրիկներուն դերը խաղայինք, ապա՝ նախագահինը։ Շատ հաճելի էր այդ դերերը խաղալը, եւ երբեք պիտի չմոռնամ այդ հանդէսը։

ՈՏՆԱԳՆԴԱԿ
ԱՐԻ ԼԵՒՈՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Զ. դասարան

Հինգշաբթի, 11 Ապրիլ 2019ին, դպրոցով գացինք Թեռա Սանթա դպրոցը, որպէսզի մեր տղաքը ֆութպոլի խաղի մասնակցին: Ես չմասնակցեցայ, բայց կրնանք ըսել, որ քիչ մը օգնեցի՝ տղոց ջուր եւ ուտելիք տալով: Չմոռնանք, որ մենք միայն 4-5 հոգի էինք, որ կը քաջալերէինք մեր խումբը: Թեռա Սանթան 50 քաջալերող ունէր՝ պոռացող: Դժբախտաբար իրենք շահեցան. արդիւնքը՝ 8-5:
Մենք «Թեռա Սանթա»յի աշակերտներուն առջեւ նստած էինք: Բախտաւոր ենք, որ չխուլցանք այդ օրը:

Դժբախտաբար անոնք տգեղ արտայայտութիւններ ալ կ’ունենային: Բայց մենք՝ նարեկցիներս, շատ լուրջ մնացինք:

Կէսօրին վերադարձանք Նարեկ՝ մեր սիրելի դպրոցը:

ԻՄ ՄԱՍԻՍ
ԹԱՄԱՐ ԴԱՒԻԹԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Զ. դասարան

Ես Թամար Դաւիթեանն եմ: Տասներկու տարեկան եմ եւ կը յաճախեմ Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանը: Զ. դասարանի աշակերտուհի եմ: Կը բնակիմ Նիկոսիա:

Ամենասիրած դասանիւթս թուաբանութիւնն է: Նախասիրած գոյնս կարմիրն է: Կը սիրեմ տապկուած գետնախնձոր ուտել:

Նախասիրութիւններս են՝ դաշնամուր նուագել, պարել ու երգել: Դաշնամուրի դասի կ’երթամ շաբաթը մէկ անգամ, կը պարեմ եւ կ’երգեմ շաբաթը երկու անգամ:

Կը սիրեմ ոտնագնդակ խաղալ եւ կը դիտեմ Լիւերբուլի խաղերը, որովհետեւ ոտնագնդակի ամենասիրած խումբս է անիկա:

Ամենասիրած լեզուս անգլերէնն է, բայց հայերէնն ալ կը սիրեմ:

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ 2019
ՆԱԹԱԼԻ ԿՐԷՄՄՈՒ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Զ. դասարան

Հինգշաբթի, 11 Ապրիլ 2019ին, Ե. եւ Զ. դասարանի աշակերտներս գացինք Թեռա Սանթա, ֆութպոլի մրցումի համար։ Մենք՝ աղջիկներս, դաշտին մէջ նստած էինք եւ կը դիտէինք խաղը։ Հոն մեզի հրամցուցին խնձոր, պանան, ջուր եւ օշարակ։ Մեր խաղցողները շատ լաւ խաղցան եւ կրցան հինգ կոլ դնել, եւ խաղը վերջացաւ 8-5 արդիւնքով։ Երկու խումբերու մարզիկները համբուրուեցան, եւ աղուոր խաղէ մը ետք վերադարձանք մեր Նարեկ դպրոցը։

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՃՈՐՃ ԽՏԸՐՇԱՀ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. դասարան

Ես երախտապարտ եմ Վռամ Նալպանտեանին։ Երբ Կիպրոս եկայ, ան առաջինն էր, որ ինծի եւ ընտանիքիս օգնեց ամէն բանով՝ տեղեր երթալով, տեղ տանելով։ Ինծի պարոն Վռամը շատ, շատ, շա՜տ մեծ երախտիք ըրաւ, եւ չ’ըլլար ապերախտ ըլլալ իր ըրած երախտիքին հանդէպ։ Նոյնպէս, Անդրանիկ Աշճեանը, Վռամին պէս, առաջին ընկերներէս է։

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՉՄՈՌՆԱԼ
ՃՈՐՃ ԽՏԸՐՇԱՀ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. դասարան

Ինչե՞ր կրնանք ընել, որ մեր լեզուն եւ մեր կրօնքը չմոռնանք։

  1. Հայերէնի գեղեցիկ տառերը եւ հայերէն խօսիլը չմոռնանք։
  2. Ամէն տեղ՝ տունը կամ տունէն դուրս հայերէն խօսինք:
  3. Ամէն օր հայերէնով աղօթենք՝ թէ՛ իրիկունը եւ թէ՛ առտուն։
  4. Փորձենք ամէն Կիրակի եկեղեցի երթալ, կամ գոնէ ամիսը երկու-երեք անգամ։
  5. Մեր ընկերներուն հետ միշտ հայերէն խօսինք:

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. դասարան

Երախտագէտ եմ, որ ունիմ առողջութիւն, լաւ ընտանիք եւ հաւատարիմ ընկերներ:
Երախտապարտ եմ ծնողներուս, որոնք ինծի տուած են միշտ լաւագոյնը եւ միշտ կը սորվեցնեն:

Մասնաւոր դրուագ մը չունիմ պատմելիք, բայց միշտ երախտապարտ եմ ընտանիքիս, ընկերներուս, դպրոցիս, ուսուցիչներուս եւ ուսուցչուհիներուս, որոնք միշտ իմ կողքիս են:

ՇԱԲԱԹ ՄԸ ՏՈՒՆԷՆ ՀԵՌՈՒ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. դասարան

Շաբաթ մը տունէն հեռու գացինք հայրս, մայրս, զարմիկներս եւ ես:
Լողաւազանով շատ գեղեցիկ տուն մը վարձած էր ընտանիքս Փերվոլիա շրջանին մէջ: Ան շատ գեղեցիկ, հանդարտ, ծովեզերեայ շրջան մըն է: Ամէն առտու շատ ուրախ կ’արթննայինք զարմիկներով եւ նախաճաշէն անմիջապէս ետք կ’երթայինք ծով. հոն շատ լաւ ժամանակ կ’անցընէինք՝ լողալով մաքուր ծովուն մէջ: Ամէն օր կ’այցելէինք տարբեր տեղեր, ինչպէս՝ եկեղեցիներ, բերդեր, ճաշարաններ, խաղավայրեր եւ ուրիշ քաղաքներ:

Ինծի համար շատ հաճելի եւ անմոռանալի ընտանեկան արձակուրդ մըն էր:

ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ ԵՒ ԿՐՕՆՔԸ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. դասարան

Մեր լեզուն չմոռնալու համար նախ պէտք է, որ միշտ խօսինք հայերէն, կարդանք հայերէն գիրքեր, լսենք հայերէն երգեր, երթանք հայկական ակումբներ եւ ունենանք հայ ընկերներ, մանաւանդ օտարութեան մէջ, որպէսզի չլուծուինք:

Իսկ մեր կրօնքը պահելու համար պէտք է միշտ աղօթենք, մնանք հաւատացեալ եւ յաճախ եկեղեցի այցելենք:

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԱՄԱՌ ՄԸ
ՄԵՂՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. դասարան

Երբեք չեմ կրնար մոռնալ 2018ի ամառը, երբ Հայաստան այցելեցինք դասարանով։ Առաջին անգամն էր, որ Հայաստան կ’երթայի եւ շատ ուրախ էի: Կիպրոսէն նախ գացինք Յունաստան, ապա՝ Հայաստան, ուր մասնակցեցանք «Արի Տուն» ծրագիրին:

Առաջին օրը այցելեցինք Օշական գիւղ, եւ այսպէս ամէն օր տեղ մը այցելեցինք, ինչպէս՝ Սարդարապատ, զօրամաս, Խոր Վիրապ, Գեղարդ եւ Էջմիածին: Ինծի համար Վարդավառի օրը անմոռանալի օր մը եղաւ, երբ ընկերներով գացինք Հանրապետութեան Հրապարակ եւ զիրար թրջեցինք ու հոն հանդիպեցանք պարոն Հրայրին:

Ամենադժուար մասը եղաւ վերջին օրը, երբ ստիպուեցանք բաժնուիլ մեր նոր ընկերներէն, որոնք եկած էին տարբեր երկիրներէ, ինչպէս՝ Ամերիկա, Պելճիքա, Ռուսաստան եւ Գերմանիա, սակայն բոլորս իրարու խոստացանք դարձեալ հանդիպիլ օր մը Հայաստան: Յուսամ շուտով կը կարենանք իրականացնել այդ խոստումը, որովհետեւ ես շատ սիրեցի մեր հայրենիքը:

2018 ԱՄԱՌ
ԱՆԿԵԼԻՆԱ ՆԱԶԱՐՈՎԱ

Նիկոսիա, Նարեկ Վարժարան, Է. Դասարան

Երբեք չեմ կրնար մոռնալ Հայաստանի օրերը: Դպրոցը, աշակերտները, պտոյտները։ Չեմ կրնար մոռնալ Վարդավառը, քաղաքը ջուրով լեցուած։ Շատ ուրախ էինք։ Հայաստան «Արի տուն» ծրագիրին մասնակցեցանք դասարանով։ Այցելեցինք վայրեր, զորս երբեք չէի այցելած. օրինակ՝ Ծիծեռնակաբերդ, Սարդարապատ, Օշական, զօրամաս, Եռաբլուր, Էջմիածին եւ ուրիշ հետաքրքրական վայրեր։ Մենք առիթը ունեցանք ճատրակ խաղալու Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանի հետ։ Ծանօթացանք տարբեր երկիրներէ՝ Իրաքէն, Ռուսիայէն, Գերմանիայէն, Պելճիքայէն եւ Ամերիկայէն մանուկներու։ Ուրախ եւ զուարճալի պահեր անցուցինք։

Արտատպումի պարագային կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել Հայերէն Blog-ի վարչութեան հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s